Vandmøllerne

Davinde vandmølle var en af de første bygninger, som blev flyttet til Den Fynske Landsby i 1942. Det var en besværlig proces, men møllen stod klar til åbningen den 18. juni 1946.
Davinde Vandmølle nævnes første gang i 1585, hvor kongen solgte Davinde – herunder møllen – til Sanderumgaard. Møllen forarbejdede bøndernes korn og kørte på vandkraft fra mølledammen og bybækken. Foruden denne ejede Sanderumgaard også en vandmølle, som lå tættere på gården. Det var ganske fast hvem af Davindes bønder, der skulle bruge hvilken mølle. Dog skulle de mindes om det en gang i mellem. Møllen blev en god forretning i 1700-tallet. Men i slutningen af 1800-tallet begyndte økonomien at skrante, ligesom den gjorde for resten af landets landsbymøller. Under landbrugskrisen i 1935 gik møllen konkurs, og ejerne flyttede til Odense og efterlod møllen til forfald.

Møllen samt ejernes historie kan du læse mere om i Jens Th. Uldalls artikel Fæstere og ejere af Davinde Vandmølle i Fynske Minder fra 1978, og i Svend Erik Sørensens artikel i Fyns Stiftstidende Da verden gik af lave fra 1986.

I 1942 blev Davinde vandmølle flyttet til Den Fynske Landsby, og året efter blev der opført en ny bolig på grunden med elementer fra et hus i Bellinge, som skulle flyttes. På grund af mangel på cement under krigen måtte kælderen renoveres flere gange, fortæller Frede Aagaard Frandsen, hvis forældre havde købt grunden. Mølleåen i baghaven og stensætningen hvor møllehjulet havde stået, var gået i forfald, så i 1961 begyndte Frede at genopbygge vandmøllen. Det var fyraftensarbejde i omkring 2 år, og målene var taget fra den originale konstruktion i Den Fynske Landsby – om end hjulet blev en halv meter større i diameteren 3,75 m. Det blev også smallere, fordi vandtrykket ikke var så højt, som det havde været. Om sommeren kunne dammens vandstand være så lav, at husdyrene græssede i den. Stenene til stensætningen omkring møllehjulet og bækken kom fra markerne omkring Davinde by, og hjulet var af massivt egetræ. Da det stod færdigt, blev det godkendt af Marius Petersen, som var formand for Foreningen af Vandmøller på Fyn. Der var ikke vand nok til at forsyne huset med strøm, men radiatorerne i stuen kunne drives med møllehjulet. Processen med genopførelsen af vandmøllen kan du læse mere om i Fredes artikel i årsskriftet Kilden fra 2020 udgivet af Lokalhistorisk arkiv for Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg.

Tilbage til Kend dit Davinde