Sabotagen i grusgraven

Det store odenseanske brolæggerfirma Hans Jørgensen & Søn købte i midten af 1930’erne Stengården i Davinde, og anlagde Davinde Grusgrav og Sorteringsanlæg, og senere Davinde Skærvefabrik. Fabrikkerne i Davinde lå samlet, så de blev oftest refereret til som Skærve- og Grusfabrikken i Davinde. Fabrikken leverede materiale til opførelsen af den tyske flyveplads Fliegerhorst Odense mellem Beldringe og Lunde, og grusgraven var af denne grund i gang med at blive forbundet med et tipvognsspor til stationen i Langeskov, så forsyningen til byggeriet kunne gå lettere. Dette udløste en sabotage imod fabrikken den 3. februar 1944, hvor maskiner, vogne og tipvognslokomotiver blev beskadiget, og en af fabrikkens træbygninger brændte. Ingen kom til skade, men sabotagen fik omtale i aviser over hele landet.

Besættelsesmagten ønskede, at Hans Jørgensen og Søn skulle anlægge dele af flyvepladsen, hvilket ledelsen i firmaet afslog. Indehaveren var den indflydelsesrige Hans Hansen, der havde været med til at bygge firmaet op fra han var i starten af sine 20’ere. Efter at en deling fra det dansk-nazistiske politikorps, HIPO, var mødt op på hovedkontoret og havde forlangt ham udleveret, gik Hansen under jorden. Han var tilfældigvis ikke mødt på arbejde den dag, og boede i hemmelighed på Wedellsborg Slot indtil befrielsen. Efter befrielsen blev der ikke rejst tiltale mod firmaet for leveringen af gruset, men de måtte tilbagebetale fortjenesten på 9.566 kr.

I 1978 opførte Hans Jørgensen og Søn en asfaltfabrik på stedet til datterselskabet Fyns Vejmaterialefabrik, som også kaldtes Davinde Cementstøberi. Fyns Vejmaterialefabrik overtog dermed produktionen ved Stengården, og efter dem Phønix A/S.

BILLEDE af Davinde grusgrav fra 1948
Her ses Hans Jørgensen & Søns grusgrav, skærvefabrik og cementstøberi ved Davinde i 1948. I baggrunden ses det under besættelsen opførte tipvognsspor til Langeskov station. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object76476 

BILLEDE af grusbanen og tipvognssporet: https://arkiv.dk/vis/4971432 

Tilbage til Kend dit Davinde