Stenhavegaard

Sognefoged Jens Corneliussens firelængede slægtsgård, Stenhavegård, brændte ned den 8. november 1944. Det lykkedes at redde en smule af indboet og gårdens fem heste, men køer, kalve og svin samt maskiner, materiel og såsæd brændte inde.
Kriminalpolitiet fandt, at branden var udløst af gnister fra cigaretter. Tre lokale drenge havde været ude for at fange gråspurve, og en del af jagten foregik under tagskægget på sognefogedens gård, hvorfra branden havde bredt sig.

BILLEDE af Sognefogedgården/Stenhavegård i 1939. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object70290 

BILLEDE af Sognefogedgården/Stenhavegård i 1956. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object115193 

Tilbage til Kend dit Davinde.