Ny klokke i Fraugde kirke i 2011

Stilladset er pillet ned og kirken står igen flot til skue. Og i tårnet sidder en funklende ny, smuk klokke!

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger har vi fremover dobbeltringninger, hvor vi kan nyde et samspil mellem vores nye og gamle klokke. Den gamle klokke er dog sendt på ”del-pension”, da den ikke længere laver timeslag – det overlades til vores tredje klokke, som er noget mindre end de to andre.

Planlægning af en ny klokke tager sin begyndelse i 2001 og slutter her sidst i 2011. Det er mange år for et menneske – men set i den store sammenhæng ganske kort tid: den gamle klokke anno 1590 har givet lyd fra sig i over 400 år!

En undersøgelse af den gamle klokke viste, at der var risiko for, at den ville begynde at revne, og derfor satte det daværende menighedsråd gang i processen. I nu 10 år har kirkeværge Hans Edvard Bjærre været tovholder på projektet, der blev langt mere omfattende end forventet. Mange har været inddraget og ydet en stor indsats: tidl. sognepræst Claus Franck, menighedsrådet, klokkekonsulenter, Nationalmuseet, Kgl. bygningsinspektør, stiftet, arkitekter og ingeniører. Ofte en langsommelig omgang, da mange skulle høres.

2007 blev et vigtigt år. Overslag på prisen og tegninger var gjort klar for så at blive underkendt af Nationalmuseet, der ikke ville tillade store ændringer i tårnet. Nyt budget og tegninger blev udarbejdet, og alle instanser blev samlet til et afgørende møde i juni 2010. Heldigvis blev der enighed om, hvordan det hele kunne udføres med respekt for både historie og anvendelighed.

Den smukke, nye klokke er støbt i Holland. Alle danske klokker har en indskrift, og til Fraugdes nye klokke er valgt uddrag af Kingos (det måtte jo være ham!) salme nr. 166 i Salmebogen vers 7: ”O Gud, mig selv bered, og åbne så mit øre, at jeg dit ord kan høre, min sjæl til salighed”. Det er valgt, fordi det relaterer godt til “Herrens ord er evindelig”, der er støbt ind i den gamle klokke.

Et så stort arbejde er dyrt – også dyrere end de fleste havde forestillet sig i 2001: Den samlede regning bliver på 2,4 mill. kr! Pengene er kommet ind ved gavmild arv testamenteret fra medlemmer af menigheden samt penge, som provstiet har givet os lov til at sætte til side gennem årene.

Fremover vil der en sjælden gang blive lejlighed til at komme op i tårnet, så de historiske omgivelser kan betragtes. Forhåbentlig vil dette projekt vise, hvordan kirken bygger på Guds ord, historie og udvikling.

Vi tror og håber, menigheden i de kommende århundreder får glæde af klokken anno 2012.

Se flere billeder fra klokkeprojektet her.