Fornyelse af gravsted

Fredningstiden (den tid en grav skal ligge urørt) er for en kistegrav 25 år og for et urnested 10 år.

Ønske om fornyelse af gravstedet efter fredningstidens udløb vil blive imødekommet – dog min. 5 år, medmindre en nedlæggelse eller reguleringsplan for kirkegården er til hinder for dette. Dette gælder ikke urnegravpladser på Fællegraven.

Betaling sker efter gældende takst oplyst i Hjallese Provstis regulativ.

Klik her for prisliste.

Tilbage til Fraugde Kirkegårds startside.

Fornyelse af gravsted Fornyelse af gravsted Fornyelse af gravsted