Davindegaard

Natten til mandag den 18. oktober 1943 nedbrændte Davindegaards lader, som lå tæt ved kirken. Der var ingen mennesker på gården, da både gårdejeren, den 78-årige Hans Peder Hansen, og hans datter, som bestyrede huset, var bortrejst. Hansens mistede omkring 30 høns og nogle duer, mens hans hunde blev reddet af vagtsomme naboer, som også lykkedes med at få slæbt en opklodset bil ud af laden. Mere nåede de ikke, og de mistede selv 15 læs havre, en selvbinder, en del tobak som hang til tørre og to opklodsede biler, som de havde fået lov at have stående i de ellers halvtomme lader. Gården var nogle år forinden blevet udstukket for at oprette statshuse, så landbrugsdriften var beskeden. Falck Odense var hurtigt til stede, men det stod snart klart, at laderne ikke kunne reddes. Der var ikke fare for andre ejendomme, og Hansens stuehus blev ikke beskadiget. Kriminalpolitiet mente, at en uforsigtighed eller en kortslutning var skyld i antændelsen.

BILLEDE af Davindegård 1939. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object70288 

BILLEDE af Davindegård 1951. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object186133 

En del af den tobak, som gik tabt under branden, blev dyrket af mølleren på grunden, hvor Vandmøllevej 22 i dag ligger. Udenlandsk tobak var svær at få fat på under krigen, så flere danske haveejere forsøgte sig med tobaksplanter. Også en dansk tobaksindustri kom op at stå. Kvaliteten nåede dog aldrig samme standard som den udenlandske, og i 1948 var dyrkningen herhjemme så godt som ophørt.
I Davinde var der ikke udbredt mangel på tobak hos den lokale købmand Bøgh. Fordelingen af varer til de handlende under krigen blev nemlig udregnet efter, hvad de havde solgt årene forinden. I Davinde havde der været indkvarteret danske soldater på gårdene inden krigsudbruddet, og de havde købt en del tobak hos Bøgh.

VIDEO af tobaksdyrkning på Fyn.
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/tobaksdyrkning-pa-fyn 

Tilbage til Kend dit Davinde.