Kirkegårdspersonale

Charlotte Kroneder

Graver i Fraugde, Allerup og Davinde
Charlotte Kroneder

Fraugde kirkegårdskontor
Fraugdevej 75
5220 Odense SØ 

Mobil: 6120 1889
Mail: fraugde.kgd@post.tele.dk

Lisbeth Hornbæk

Gravermedhjælper i Fraugde, Allerup og Davinde

Lisbeth Hornbæk

Kirkegårdene i pastoratet

Læs mere om de tre kirkegårde på de sider, der linkes til herunder. Derfra kan du også finde diverse priser for gravsteder, vedligeholdelse, beplantning, vinterdækning m.v.