Tak

Davinde Kirke

Fra tovholdergruppen skal lyde en stor tak til alle interesserede, som har været med til møder og arrangementer i kirken. Derudover en særlig tak til Frede Aagaard Frandsen, Jørgen Munk (hjemmeside), Lars Bisgaard og Ove Corneliussen som alle har hjulpet og bidraget til projektet.

Tilbage til Kend dit Davinde

De viste kildehenvisninger kan hentes her som samlet pdf-fil.