Fraugde Kirkes historie

Fraugde kirke blev oprindelig bygget som en kvaderstenskirke i 12. århundrede. Måske blev der bygget en kirke af træ tidligere, men da der ikke er foretaget arkæologiske udgravning ved vi intet derom. Hvem der har bygget kirken kan der kun gisnes om.

Men med Fraugdes placering tæt ved bispebyen Odense, hvor der omkring år 1100 var både domkirke og en velorganiseret gejstlig struktur, er det nærliggende at antage, at byggeriet kan have været iværksat af klerikale kredse i Odense og støttet af stormænd og selvejerbønder.

Sikkert er det at Fraugde kirke allerede i den tidligere middelalder var en ualmindelig stor og statelig landsbykirke.

Læs mere og se billeder her

Kirken set mod nord

Går man tur på kirkegården, får man mulighed for at se kirken fra alle vinkler.

Arkitektur

Den store, korsformede bygnings ældste del, apsis, kor og skib, var i middelalderen indviet til Skt. Laurentius, den 10/11 1314 skænkede bisp Peder af Odense Knudsbrødrene patronatet til "Skt. Laurentii i Frawith".

Kirken omtales første gang i 1239, da den fik aflad af pave Gregor IX. Når kirken udvidedes så meget i højmiddelalderen, tyder det på, at Fraugde kirke var en rig og veludstyret kirke med sidealtre i kapellerne og naturligvis et højalter i koret og igennem hele højmiddelalderen og frem til reformationen vedbliver kirken at være en betydende og velhavende kirke. 

Thomas Kingo og Fraugde kirkes messehagel

Thomas Kingo, biskop over Fyens Stift 1677-1703, giftede sig i december 1694 med den 29 årige skønne Birgitte Balslev til Fraugdegård.

Kingo selv var kort forinden blevet enkemand i sit 60ende år. Med ægteskabet blev Kingo ejer af herregården Fraugdegaard og dermed ejer af Fraugde kirke.

Derfor står Kingos kiste placeret under det pragtfulde epitaphium (gravminde) , som han selv lod fremstille året inden sin død.

Læs mere om Thomas Kingo her.

 

I år 2003 blev 300 året for Kingos død markeret på forskellig vis her i sognet og mange andre steder med tilknytning til hans liv og navn.

Ved gudstjenesterne i Fraugde kirke kan præsten anvende messehagel i de liturgiske farver. I anledning af Kingo-året besluttede menighedsrådet at anskaffe en ny lilla messehagel , som i sin udformning skulle have forbindelse med Kingos navn og virke.

Læs mere om Fraugde Kirkes messehagel her.

Kalkmalerier

Kalkmalerierne i Fraugde Kirke er helt unike. De er fra den romanske periode og kan ses på triumfbuens korvæg mod skibet og inde i selve buen.

Billederne er af meget høj kunstnerisk kvalitet i international klasse.
De er velbevarede, og det skyldes, at de er malet i den såkaldte frescoteknik, dvs. at de er malet på vådt puds.

Toppen af korbuen er i forrige århundrede styrtet ned, eller har fået så alvorlige revner, at den er helt ommuret. Billederne der er således gået tabt.

Se billeder af kalkmalerierne i Fraugde Kirke her

 

Ny klokke i Fraugde kirke i 2011

Vi har fået ny klokke i Fraugde, og ved gudstjenester og kirkelige handlinger har vi fremover dobbeltringninger, hvor vi kan nyde et samspil mellem vores nye og gamle klokke. Fremover vil der en sjælden gang blive lejlighed til at komme op i tårnet, så de historiske omgivelser kan betragtes. Vi tror og håber, menigheden i de kommende århundreder får glæde af klokken anno 2012.

Læs mere om Fraugde kirkes nye klokke her.