Fraugde Menighedsråd

Fraugde Menighedsråds email-adresse: 7879@sogn.dk

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan du gøre det via følgende link. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

Send Sikker mail her

Thyge Torjusen

Formand

Thyge Torjusen

Østergårdsparken 9

torjusen@youmail.dk

2928 0775

Ellen Marie Madsen

Næstformand og kasserer

Ellen Marie Madsen

Ørbækvej 737

birkum04@post.tele.dk 

6597 2576

Benedikte Julie Bøjgård Nielsen

Sekretær

Benedikte Julie Bøjgård Nielsen

Skavgræsset 4

2674 0590

 

Hans Edvard Bjærre

Kirkeværge

Hans Edvard Bjærre

Skelkærvej 2

hebj@pc.dk 

6597 2041 / 3066 5241

Pia Korsgaard Jepsen

Personalekontaktperson

Pia Korsgaard Jepsen

Engblommen 3

2099 7068

 

Martin Grand Kofod

Bygningssagkyndig

Martin Grand Kofod

Østparken 80

6592 7263

 

Maria Groth Rasmussen

Rådsmedlem

Maria Groth Rasmussen

Fraugdegårds Allé 8

mariagrothrasmussen@gmail.com 

6047 6335

Kirsten Weber Hansen

Rådsmedlem

Kirsten Weber Hansen

Østparken 45

4292 2325

 

René Ask Rasmussen

Suppleant

René Ask Rasmussen

Fraugdegårds Allé 8

7170 5288

 

René Ask Rasmussen

Suppleant

Gudmundur V. Porsteinsson

Østparken 88

2631 6833

 

René Ask Rasmussen

Suppleant

Hallgrimur Hallgrimsson

Østparken 79

9955 5381

 

Inge Clausen

Suppleant

Inge Clausen

Risgræsset 15

2370 1202

 

Vibeke Sørensen

Suppleant

Vibeke Sørensen

Risgræsset 7

2363 9310

 

Karina Hauerholm Langhorn

Suppleant

Karina Hauerholm Langhorn

Østergårdsparken 3

5044 5337