Stenene til kirken lægges

Undersøgelser af Davinde kirke viser, at den blev opført i 1100-tallet. Det er ikke utænkeligt, at den erstattede en trækirke, men der er ikke nogen fund, som kan be- eller afkræfte dette. Det er svært at sige noget generelt om de tidligste kirkebyggerier, da initiativet til at bygge en kirke kunne tages af både konge, lokale herremænd, rige gårdejere og sågar sammenslutninger af bønder. Kirkerne skød op i det danske landskab fra omkring år 1000. De fleste var mindre trækirker, men allerede før 1200-tallet var de fleste af disse blevet erstattet af stenkirker. Størrelsen og konstruktionen kunne variere alt efter bygherrens midler, og stenkirkerne har krævet mere arbejdskraft og større anlægsudgifter end trækirkerne. Ikke desto mindre har det været overkommeligt bedømt ud fra antallet af ældre stenkirker i Danmark.

Davinde kirkes sokkel har været uændret siden grundlæggelsen, men skibet, hvor menigheden sidder, blev oprindeligt bygget i kampesten, der sandsynligvis blev samlet på markerne omkring byen. Derfor var væggene også tykkere end de nuværende. Desuden blev der opført et smalt kor og en apsis i tilhuggede eller savede granitsten. Koret er der hvor alteret står, og apsis er en lille udbygning på kirken, som oftest er afrundet. Havde vi vidst mere om Davindes ejerstruktur omkring anlæggelsen, kunne vi give et bud på, hvem der opførte kirken, og hvorfor de gjorde det. I middelalderen var distancen mellem Odense og Davinde større end i dag, og hovedvejene gik ikke gennem Davinde. Så kirkebyggeriet skyldtes nok ikke, at Davinde fungerede som overnatnings- eller hvilested for vejfarende fra eller til Odense.

Tilbage til Kend dit Davinde