Messehagel

Fraugde kirkes messehagel

Menighedsrådet fandt frem til til tekstilkunstner Lisbet Friis, København, som fik opgaven at kreere en ny violet messehagel, idet hun blev bedt om at lade sig inspirere af Kingos salmer, som er skrevet over Jesu lidelse og død, de såkaldte passionssalmer, som med mere end 200 vers, i tankerne følger Frelserens vej til lidelse og død, og som slutter med den dejlige opstandelsessalme "Som den gyldne sol frembryder".

"Over Kedron Jesus træder", er den anden af passionssalmerne, og vers 12, 13 og 14 er broderet på den nye messehagels kant med dybrød farve.

De 3 vers gengives her i original udgave, som de kan ses på den gyldne bort:

 

"O I Blomster, I som funde
Jesu Sveed for Dødsens Mord
I lyksalig stund I runde
op ud aff denne tørre Jord!
Blomsterne i Paradiis
bær mod Eder ingen Priis!
Thi det Blood, som eder farved,
Giør at Jeg har Himlen Arved.

Naar Jeg som et Blomster visner,
naar jeg fældes skjal som Høe,
naar at Blodet i mig isner,
naar jeg dåne skal og døe ,
naar dend kolde Sveed gaar ud
aff min gandske Krop og Hud,
da min Jesu Svededraaber
for min Siæles Frelser raaber.

Endelig naar Hiertet brister,
naar min Øynes Lys forgaar,
naar min Tunge Maalet mister,
stryg min Siæl saa med en Taar
aff din røde Sveed og Blood!
Salve da mit Hierte-rood,
saa skal jeg i Dødsens Vaade
finde Salighed og Baade."

 

Messehagelen er udført i satinvævet meget fin uld, men med et kraftigt, men blødt silkefoer, også vævet i satin.

Bundfarven er violet, og for at opnå ekstra spil i farven er der nuanceret indfarvning i striber, hvilket først kan ses tydeligt tæt på, men det giver indtryk af én farve på afstand.

I midten ses en horisontal og vertikal bred sort stribe, som symboliserer korset. Med en særlig teknik er det sorte kors trykt i en slags velour midt i det hvide. Lyset fremkommer, ved at bundfarven lysnes ind mod korset, så det fremstår på en skarp hvid baggrund. Dette symboliserer håbet, som næres af opstandelsens virkelighed .

Et overjordisk skinnende hvidt lys, som nærer vort højst jordiske liv, så vi kan leve det frit og ubundet af dødens kræfter.

Den horisontale og den vertikale stribe er fire steder brudt, og der er sat fire små cirkler, broderet i guld, som symboliserer naglerne fra korsfæstelsen.

Messehagelen er fremstillet i samarbejde med "Selskabet for Kirkelig Kunst" i København.

Fraugde menighedsråd har af HM Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond modtaget kr 10.000,- til hjælp til anskaffelsen. Den har så kostet menighedsrådet godt 91.000,- kr, penge som er hentet fra midler, som Fraugde kirke har arvet.  

Den lilla eller voilette messehagel kan bæres af tjensthavende præst i adventstidens og fastetidens gudstjenester samt på enkelte andre søn- og helligdage i kirkeåret.