Morgensang

Vi synger så taget letter!

Få en god start på dagen  - for det er det, når vi starter med at synge alle vores elskede sange og salmer, lige som I ønsker det. Sang giver varme og lys til sindet trods vintermørket - man bliver ‘glad i låget’.

Bagefter hygger vi med kaffe og rundstykker under snak og måske en god historie. Kom og vær med i Fraugde sognegård den anden fredag i hver måned kl. 9:30.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!


Organist Kirsten Hegner fortæller om fællessang, at oplevelsen af fællesskab ved at synge sammen er en ældgammel erfaring! Den kunne gøre det muligt at overvinde meget store udfordringer sammen, f.eks. bange soldater på vej til slagmarken eller meget hårde, tunge arbejdsopgaver i landbruget og andre steder ('Pramdragerne' ).

Politiske buskaber kan også formidles ved fællessang. Tænk bare på  ungdomsoprøret i 60'erne med sange om 'love' og 'peace' og før det arbejdersangene om 'lighed og broderskab'.

I Sønderjylland har man sunget rigtig meget om båndet til fædrelandet! I hele landet dyrkede man under 2. verdenskrig Alsang. Det gav styrke til at udholde besættelsen og var et folkeligt, fredeligt oprør mod den forhadte besættelsesmagt.

Før bogtrykkerkunsten måtte man kunne alle tekster udenad! Én sang for, alle gentog, så det var vekselsang. Også i kirkerne, men det var nu en liturg og et kor. Først efter Martin Luther og reformationen fik vi fællessang for menigheden i kirkerne!

Nu har vi heldigvis trykte sangbøger og salmebøger! Det er rigtig godt, for det betyder, at vi alle har  fri adgang til skatkammeret af nye og gamle sang- og salmeperler!