En tiltrængt restaurering af kirken

I slutningen af 1500-tallet blev kirkens flade loft renoveret, og en kirkeklokke fra 1483 er bevaret. Der er dog grund til at tvivle på, hvor velfinansieret kirken var. Allerede kort efter reformationen i 1536 beskrev biskoppen i Odense, Jacob Madsen, kirketårnet som forfaldent, og han så gerne at prædikestolen blev skiftet ud. Det blev den, efter at Sanderumgaards bestyrerinde, enken Margrethe Skovgaard, tiltrådte som kirkeværge i 1599, og garanterede kirkens økonomiske grundlag indtil sin død i 1615. Det var først i 1793, at ejeren af Sanderumgaard igen blev kirkeværge for Davinde kirke, og kirken skiftede hænder flere gange i mellemtiden. At være kirkeværge indebar blandt andet at skulle drive kirkens økonomi, og medførte muligvis også retten til at udnævne præster. Flere danske herregårde købte den lokale sognekirke af kongen omkring år 1700.

Efter Margrethe Skovgaard blev kirkeværge for Davinde kirke, gik kirken på ét år fra at have en opsparing på 109 mark til at skylde 173 mark til enkefru Skovgaard og en Niels Persen. Pengene gik blandt andet til at anskaffe stolestaderne og alterkalken, som begge stadig er i kirken. Ligeledes blev en ny prædikestol sat op, som gik tværs hen over korbuen, så den skilte kirkens kor og skib. Den var 5,5 meter bred med udsmykkede fag af Kristus og de 12 apostle. Da man pillede konstruktionen ned, genanvendte man nogle af fagene til at lave prædikestolen, som den er i dag. Fire resterende fag og fem rygstykker blev malet over og brugt som paneler i korets væg mod øst, hvor de i øvrigt stadig står. Prædikestolens apostle blev malet over og først i 1932 blev de genopdaget, og nationalmuseets konservator Niels Termansen, blev sat til at genskabe dem. Den gamle prædikestol blev givet til Paarup Kirke i 1601, hvor den sidenhen er blevet erstattet.

BILLEDE af de to eneste bevarede lektorieprædikestole i Danmark, der står i Thise og Ulfborg kirke.

www.de4kirker.dk/kirkerne/thise-kirke/praedikestolen


https://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Ulfborg_kirke/Ulfborg_kirke401.htm 

BILLEDE af Margrethe Skovgaards gravsten i Skt. Knuds kirke i Odense.
https://odenseleksikon.files.wordpress.com/2018/05/b0028141.jpg?w=683 

Du kan læse mere om den myteomgærdede Margrethe Skovgaard, hendes overmalede gravsten og Skovgaard-slægten i H. Erik Olesens Margrethe Skovgaards gravsten i Sankt Knuds kirke i Odense i Heraldisk Tidsskrift bind 7, nr. 61 fra marts 1990.

Tilbage til Kend dit Davinde