Elmegaarden

Elmegaarden kendes fra starten af 1800-tallet, hvor den lå, som den gør i dag. Den har navn efter et elmetræ på sydsiden af gården. Hovedbygningen var opført i 1853 af bindingsværk med stråtækt tag, ligesom de fleste af længerne også var. Men den 17. januar 1947 brændte gården ned på under én time. Det lykkedes at redde størstedelen af dyrene, men alt andet gik tabt. Det var forkarlen på gården, som slog alarm, da han opdagede, at der var udbrudt brand på heste- og svinestaldens loft. Da Falck Odense ankom, stod det klart, at man kun kunne forsøge at redde elmetræet og indboet i stuehuset. Nogle naboer hjalp til, og kort efter redningsaktionen braste stuehusets tag og mure sammen. Branden skulle efter sigende kunne ses flere kilometer væk. I dagene derefter viste det sig, at branden skyldtes en uforsigtig tjenestekarl, som havde røget pibe i hestestalden. Gården blev genopført og avlsbygningerne fulgte nogle år efter.

Frede Frandsen husker, hvad han hørte fra den nu afdøde Johannes Henriksen:
En nytårsaften havde unge karle i byen aftalt at mødes ved Elmegaarden. Der skulle ske noget, som går over i fortællinger om Davinde. Vi er ikke klar over, hvad årsagen var til denne handling. Men i nattens mulm og mørke, det skal lige nævnes, at der ikke var gadebelysning i Davinde den gang, samledes karlene ved Elmegaardens markredskaber. Her tog de en fjeldvogn og skilte den ad. Derefter fandt de reb og stige frem, det skulle anvendes for at de kunne komme op i Elmetræet, som stod ret tæt på avlsbygningen. Karlene havde to mand oppe i træet og et par ude på rygningen af avlsbygningen. Del for del fik de op, og samlede fjeldvognen oppe på rygningen af avlsbygningen. Alt der var anvendt til opgaven, blev sat på plads igen. Først på nytårsdag gik det op for byens borgere, at der var foretaget en vovelig opstilling af en fjeldvogn stående på rygningen af avlsgården. Det var et samtaleemne i ret lang tid efter. Johannes kunne ikke erindre navnene på de medvirkende. 

BILLEDE af Elmegården i 1939
Her ses Elmegården før branden. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object70284 

BILLEDE af Elmegården i 1956
Her ses den restaurerede Elmegård. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object115190 

BILLEDE af baghaven i den restaurerede Elmegården ved en militærøvelse i 1958. 
https://arkiv.dk/vis/4880991 

Tilbage til Kend dit Davinde.