Restaurering af Fraugde Kirke

Kniplet blonde til alteret i Fraugde kirke

Fraugde kirke er under restaurering - et arbejde, der forventes afsluttet i efteråret 2017. Du kan læse mere om arbejdet længere nede på denne side.

Vi er mange, der glæder os til at se, fornemme og opleve det renoverede kirkerum.

Til åbningen af kirken laves der netop nu en kniplet blonde, der skal pryde alterdugen i Fraugde Kirke.

På billederne herunder ser du de to damer, der har påtaget sig at kniple blonden.

Det er Inge Marie Larsen, der har komponeret mønstret til blonden, der illustrerer livets træ og det kors, der findes som kalkmaleri i kirken. Netop dette motiv har menighedsrådet haft et ønske om at få gengivet i blonden.            

Else Rønnehøj har givet sig i kast med det store arbejde at kniple den lange og meget flotte blonde, der skal pryde alterdugens kant hele vejen rundt. 

Dugen tages i brug første gang den dag, kirken genåbner efter endt restaurering.

Du kan se flere fotos her.

Kniplet blonde til alteret i Fraugde kirke Kniplet blonde til alteret i Fraugde kirke Kniplet blonde til alteret i Fraugde kirke

 

 

 

 

 

Restaurering af Fraugde kirke

Et større restaureringsarbejde er igangsat i Fraugde kirke under ledelse af arkitektfirmaet C og W Arkitekter, Svendborg.

Kirken er derfor midlertidigt lukket i godt og vel et år fra den 2. maj 2016. til ultimo november 2017.

Alle bænke skal tages ud og køres til en snedker, hvor de skal tilpasses et nyt varmesystem, der skal sidde under bænkene. Efterfølgende skal de males.

Der skal stilles stilladser op i hele kirken, for at alle buer og hvælvinger kan blive gennemgået for revner, og hvor det er nødvendigt, skal der opspændes, hvilket er en meget stor omgang. Alt, der er hvidt, skal kalkes - hvælvinger, buer og murværk. Vinduer trænger også til reparation, så det ikke trækker ind i stille vejr.

Nationalmuseet skal finde en løsning mht. kisterne med Thomas Kingo og Birgitte Balslev, da solindfaldet er belastende for læderbeklædningen. Derudover involverer arbejdet Kalknings- og Inventartjenesten, en varmekonsulent, arkitekt og konservator.

Vi forventer, at arbejdet afsluttes omkring september-oktober 2017.

Der vil i pastoratet være nogle ændringer i afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger under Fraugde kirkes lukning.

Søndagsgudstjenester i de tre kirker

I Fraugde vil der under kirkens lukning være søndagsgudstjeneste 1 gang om måneden i konfirmandstuen i Fraugde Sognegård, der ligger ved siden af præsteboligen i Fraugde.

Der vil i perioden være gudstjeneste hver søndag i Allerup og/eller Davinde. Der vil kun være gudstjeneste i én af de to kirker den søndag, hvor der er gudstjeneste i Fraugde sognegård ved siden af præsteboligen.

Følg planen over gudstjenester i kirkebladene, der ligger her.

På vegne af Fraugde menighedsråd

Formand Thyge Torjusen

Status på arbejdet, november 2016

Første del af arbejdet er nu udført hen over sommeren 2016, og det er sket på loftrummet over kirkeskibet omkring hvælvingerne.

Det handlede om tømmerarbejde med reparation af spær, spærfødder, bindebjælke og stolpekonstruktion. Der blev også udført murerarbejde med overmuring af to gjordbuer.

”Dansk Kirkestabilisering” har fæstnet ankre i syd- og nordvæggen ved spær og mellem hvælvingerne samt gennem gavlender, hvortil der er fæstnet rustfri stålwirer, samt i kippen, og sluttelig er sammenspændingen af væggene foretaget og efterfølgende kontrolleret af ingeniør.

Nede i selve kirkerummet er alt inventar fjernet, og bænkene opbevares nu af tømrer. Der er omkring alter og knæfald bygget et 'hus' til en del ”løse ting”. Faste ting er dækket af med plastik, og et 'hus' er bygget over orgel, prædikestol, kister og epitafium, dvs. mindetavlerne over de afdøde.

Teglfliser i bænkesiderne er taget op og kørt ud, så de kan blive renset.

Der har været besøg af folk fra Nationalmuseet, som tilser arbejdet, før det går endeligt i gang. Gjordbuevæggen undersøges for kalkmalerier, før revnerne i kan repareres.

Vi har også haft besøg både før og under udgravning til kanaler til nye varmerør og ledninger. Det opgravede materiale køres ud og sigtes for eventuelle gamle interessante ting. Opbygning af kanalerne til varmerørene er nu begyndt.

Kirkeværge Hans Edvard Bjærre

 

Status på arbejdet, november 2016 Status på arbejdet, november 2016 Status på arbejdet, november 2016