Davinde skole

Den første skole i Davinde blev grundlagt af Johan Bülow, der ejede Sanderumgård og Davinde kirke. Han adskilte Davinde fra Allerup skole i 1796, herefter var der skole i Davinde indtil indvielsen af Tingkærskolen i Birkum i 1966.

I 1796 fik Bülow lov til at ansætte en sognedegn til at undervise, men herudover er det usikkert, hvordan undervisningen forgik i de første 20 år. I løbet af 1816 begyndte man at planlægge byggeriet af en skole. Den første skolelærer blev ansat, og onsdag den 20. oktober 1819 blev byens skolebygning indviet. Der var 122 m2 lærerbolig, og en skolestue på 50 m2. Landsbyskolen var på sin tid yderst moderne, da husets ydermure blev opført i stampet ler. Metoden var udenlandsk, og mange godsejere lod i årtierne omkring 1800 huse til almuen – og på Sjælland og Fyn landsbyskoler – opføre i denne stil. Byggestilen med lerstampede huse var populær blandt godsejerne, men også i det daværende landbrugsministerium. De lerstampede bygninger var mere holdbare, ikke så let antændelige som bindingsværkshusene og krævede ikke lige så meget træ.

Davinde skole blev renoveret over flere gange, og på flere af bygningerne blev stråtaget erstattet af tegl. Senest i begyndelsen af 1800-tallet, hvor skolebygningen med sikkerhed kan lokaliseres til Davinde Bygade 40. I 1916 blev der opført en ny skolebygning på Vandmøllevej 6, og den gamle skole overgik til almindelig beboelse, hvor lærer O.V. Sørensen blev boende. Skolen på Vandmøllevej ligner nogenlunde den bygning, som står i dag, dog med en tilbygning fra 1976.
I 1966 blev skolen nedlagt efter, at de to sogne Allerup-Davinde og Fraugde gik sammen om Tingkærskolen i Birkum.

BILLEDE Davinde gamle skole, nu lærerbolig, Davinde Bygade 40, i 1950.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object81842 

BILLEDE af Davinde skole, Vandmøllevej 6, i 1951. Mon ikke eleverne er ude for at se fotografen.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object186129 

Den første lærer på Davinde skole var den senere kendte kobberstikkunstner og litograf Oluf Olufsen Bagge, som dog kun underviste på skolen i et års tid. Efterfølgende har flere lærere været ansat på skolen, og fra 1916 også frøkener til førskolen, som fra 1943 blev ansat som skolelærerinder. I 1960’erne var der ansat tre lærere på skolen, da også de ældre klasser fra Allerup blev undervist her. Af lærere ved skolen må O.V. Sørensen nævnes. Han var lærer fra 1927 til 1960, og var særligt interesseret i sognets lokalhistorie. Sørensen indsamlede materiale, der har været yderst brugbart for eftertiden og for Kend Dit Davinde.

BILLEDE: Davinde skole i 1956. Købmand Berg beplantede, samme tid som vejen blev asfalteret, en lille trekantet plads ude foran skolen. Det er formentlig der, hvor Vandmøllevej og Davinde Bygade møder hinanden, og den som kan ses på billedet.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object115194 

Tilbage til Kend dit Davinde