Davinde under Sanderumgaard

Flere af gårdene i Davinde var i middelalderen selvejergårde, mens resten var fæstegårde til forskellige herregårde. Selvejergårde blev betragtet som kongens bønder, og kunne ikke, som selvejer-gård ellers antyder, sælge jord fra eller dele gårdens ejendom ved arv. De var ikke underlagt en herremand, som fæstebønderne var, men betalte dobbelt skat til kronen.

Sådan var situationen i Davinde indtil Sanderumgårds ejer, Margrethe Skovgaard, fik livsbrev af kronen på 11 gårde og 2 huse i sognet i 1585. Fra Sanderumgaard blev en herregård sidst i 1500-tallet og indtil 1660, opnåede gården at blive næsten enebesidder i sognet. En herregård havde økonomiske og juridiske privilegier og magt over de gårde, som den ejede. Kongen overdrog Sanderumgaard til den adelige Skovgaard-slægt i 1580, og i 1594 blev en stor hovedbygning opført, der markerede gårdens etablering som lokal magtfaktor. Herudover ejede Rønningesøgaard og en anden herregård én gård hver i midten af 1600-tallet. Resten var ejet af Sanderumgaard helt op til, at gårdene overgik til selveje omkring 1850. Kongen overdrog dog ikke Sanderumgaard skatteindtægterne, tiende, til kongen og kirken. Disse blev fortsat varetaget af kongens lensgård Odensegård.

Sanderumgaard har sit navn, fordi den var ejet af en adelsmand fra Sanderum i 1468. På dette tidspunkt var gården på lige fod med de andre i Davinde. I 1511 var husbonden, Niels Nielsen, ovenikøbet ikke den gårdejer i Davinde sogn, som betalte mest skat. Han stod i tjeneste og leverede æg til dronning Christine, som boede på Næsbyhoved slot.

Efter Sanderumgaard i 1600-tallet blev Davinde sogns herregård, blev der anlagt 10 husmandssteder, og der skete en betydelig befolkningstilvækst. Det skete formentlig som effekt af, at Sanderumgaard havde brug for flere tjenere og fæstere, der kunne bedrive hoveriarbejde for gården. Det siges, at når marken overfor Barmosevej er nypløjet, kan man stadig se den sti, som hoveriarbejderne gik og kørte hen over for at komme til Sanderumgaard. På denne måde fik Davinde sogn et stort antal huse i forhold til gennemsnittet. Disse huse havde mindre områder til græsning, oftest blot til et par får, og mindre have, hvor der kunne dyrkes kål og grønt til eget brug. Herefter udviklede sognets indbyggertal sig i takt med Fyns.

BILLEDER af den gamle hovedbygning, som blev opført i 1594, og restaureret, og formentlig udvidet, af Johan Bülow i begyndelsen af 1800-tallet. Den hovedbygning som står i dag, blev opført i 1841.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Sanderumgaard_fra_Havesiden_Eckersberg_1806.png 
https://open.smk.dk/artwork/iiif/KKS13823 

Tilbage til Kend dit Davinde