Præstegården

Præstegården. koet

Hvordan aflønner man en præst?

Til aflønning af præsten kunne der høre en præstegård med til kirken. Den sikrede præsten mulighed for at få sine daglige fødevarer uden at være afhængig af kirkens værge eller sognets beboere. Præstegårde blev oprettet af kongen eller kirkens værge igennem hele middelalderen. For eksempel i 1339 i Davindes naboby Åsum. Præstegårde og andet gods tilhørende præsten og kirken, var udbredt i Danmark fra 1400-tallet. Indtil da fandtes der ikke nogen faste eller generelle foranstaltninger, som understøttede sognekirkernes økonomi.

At Davinde kirke efter reformationen blev annekteret til Allerup kirke, skyldtes formentligt, at det kneb for sognene at brødføde en præst hver. I 1553 fik kirken i Allerup nemlig også præstegården i Højby tilknyttet sit præsteembede. Måske har der allerede da været en præstegård i Allerup, for i 1641 tog den nyligt tiltrådte sognepræst, Niels Cramer Rasmussen, ophold i præstegården i Allerup, som hørte til Allerup-Davinde kirker. Da Niels Cramers forgænger, Jørgen Jørgensen, tjente som præst, var den enten ved at blive opført eller renoveret, for i 1644 anklagede Niels en bonde for at have stjålet bygningstømmer, som var blevet tildelt præstegården, mens hans forgænger, Jørgen, var præst. Desuden syntes Jørgen Jørgensen, som var fra Bogense, at have bibeholdt en bopæl i Bogense, formentligt en gård eller et husmandssted, selvom han blev ansat til Allerup-Davinde kirker. Om det skyldtes, at præstegården i Allerup var under opførelse eller i dårlig stand er uvist. Fra 1664 er der dog ingen tvivl om, at en præstegård i Allerup var under opførelse. Niels’ efterfølger, Mikkel Pedersen, havde optaget en gæld på 100 rigsdaler til at bygge en præstegård i Allerup. På dette tidspunkt var prisen på 1000 mursten knap 7 rigsdaler, og 1000 tagsten omkring 10 rigsdaler. Mikkel tiltrådte i vinteren 1661, og optog gælden på vegne af sig selv og sine arvinger til embedet. Efter Poul Poulsen havde efterfulgt Mikkel, kunne Mathias Clausen Lomborg i august 1701, cirka ét år efter han blev præst i Allerup-Davinde, afbetale den sidste del af gælden og renten på 6%.

Du ser her til højre et kort, der viser præstegården ved Allerup kirke i 1795. Det kunne være den, som blev opført i løbet af 1600-tallet. Den præstegård, som i dag er i Allerup, blev opført i 1818. (Allerup By, Allerup. Original 1 kort (1). 1809-1852.)

Tilbage til Kend dit Davinde