Begravelse og bisættelse

Ved en begravelse er det mest almindeligt, at familien kontakter en bedemand, og det er ofte bedemanden, der kontakter en af præsterne.

Vi aftaler, hvornår begravelsen skal finde sted. Familien og præsten mødes inden begravelsen, hvor der bl.a. vælges salmer.

I kan læse mere om begravelse/bisættelse her.

Ved valg af gravsted på kirkegården kontaktes graveren ved Fraugde, Allerup og Davinde kirker.

Nogle oplever, at tiden efter begravelsen er svær. Det er altid muligt at kontakte en af præsterne, hvis man har brug for en at tale med. Kontakt præsterne.