Beskrivelse

Gravminder Gravminder Gravminder

Gravminder

Gravmindernes størrelse og opstilling må indordnes de lokale retningslinjer for de enkelte gravstedstyper.

Gravstedernes beplantning

Gravstederne kan indhegnes af levende hække, der plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale. Beplantningen på gravstederne må ved højde eller bredde ikke være til gene for andre gravsteder.
Hvor gravstederne udlægges som græsarealer, varetager kirkegårdens personale vedligeholdelsen.

Gravstedernes vedligeholdelse

Gravstedsejer har pligt til at sørge for at holde gravstedet i sømmelig stand, så det til enhver tid er kirkegården værdigt. På kirkegården er der opstillet skraldespande til henholdsvis grønt affald og gråt affald. Der findes ligeledes rive og vandkande, som er til brug for renholdelse af gravsteder. Der vil være lukket for vandet i perioder med risiko for frost.

Gravstedsejer kan lave en aftale med graveren om vedligeholdelse. Aftalen indeholder udover pleje og renhold: fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af gravminde. Ydelserne afregnes med en af provstiudvalget fastsat takst. Afregningen for denne ydelse kan ske årligt, eller der kan oprettes et legat på min. 5 år. 

Klik her for prisliste.

Kirkegårdens pleje og vedligehold af gravstedet omfatter:

Skilte
Markering for vedligeholdelse kontrolleres at de er på plads på gravsted.

Vaser
Vaser, der ikke er i brug, samles ved vandposten. Nedgravede vaser, der ikke er i brug, tømmes og vendes. Det kontrolleres, om de er under græsniveau.

Buketter, kranse m.m.
Visne blomster fjernes.

Kirkegårdslys
Nedbrændte lys fjernes.

Anlæg
Stenkanter tilses og rettes evt. op. Ved jordsænkning og større skader meddeles dette til gravstedsejeren.

Gravminde
Gravmindet holdes synligt og fejes fri for blade m.m. Bevoksning beskæres, så fronten er synlig.

Blomsterbed
Jorden løsnes, luges, og blomsterne tilses. Visne blomster fjernes.

Beplantning
Visne stilke klippes af. Visne planter graves op, og der plantes en tilsvarende plante. Stauder beskæres efter årstid for beskæring.

Gravstedet
Hele gravstedet luges. I perlegrus skuffes til jordoverfladen. Hele gravstedet rives pænt. Hækken holdes fri for ukrudt på begge sider af hækken. Stenkanter og trædesten fejes. Helhedsindtrykket tilses.

Ovenstående bestemmelser er uddrag af ”Kirkegårdsvedtægter for Fraugde Kirkegård”.

Tilbage til Fraugde Kirkegårds startside.