Stort og småt

I begyndelsen af 1945 beslaglagde værnemagten Vejrupgård i Marslev og et stykke jord mellem jernbanen og Vejrupskov, som tilhørte Sanderumgård. Omkring 40 tyske og østrigske soldater og officerer var indkvarteret på Vejrupgård, hvor de arbejdede på at anlægge en af de mindre feltflyvepladser. Bortset fra disse hændelser blev beboerne i området ikke direkte berørt af besættelsen. Efter krigen fik lodsejere mulighed for at kræve erstatning, hvis noget af deres ejendom var blevet inddraget eller beslaglagt af værnemagten i en sådan grad, at normaldriften ikke kunne opretholdes. Der blev ikke rejst nogle erstatningskrav fra lodsejere i Davinde. Nogle gårde havde indkvarteret soldater, for eksempel boede der 3-4 tyske soldater på sognegården fra 1941-43.

I begyndelsen af besættelsen steg arbejdsløsheden i landet til svimlende 25%. Men tyskernes efterspørgsel efter arbejdskraft både i Danmark og Tyskland, samt gennemgribende tiltag fra folketinget medvirkede til, at arbejdsløsheden faldt til 4,6% i 1944. Manglen på arbejdskraft resulterede i, at 50 straffefanger fra Nyborg Statsfængsel i efteråret 1944 blev sat i arbejde med at bringe høsten på herregårde i området ind, blandt andet på Sanderumgård.

Tilbage til Kend dit Davinde