Projektet

Davinde Kirke

Kend dit Davinde er et lokalhistorisk projekt, som menighedsrådet i Davinde sogn søsatte i vinteren 2018 med stud.mag. Stig Kongerslev Pedersen som tovholder, og som i foråret 2022 resulterede i en folder og artiklerne på denne hjemmeside.
Fra begyndelsen var ønsket at skabe en platform, som skulle styrke fællesskabet mellem Davindes beboere gennem kendskab til sognet og kirkens historie. Materialet skulle også bruges som en velkomst til tilflyttere uden kendskab til Davinde, og øge sammenhørigheden til området. Formidlingen af historien skulle tage afsæt i temaer fremfor at fremstille én sammenhængende udvikling, og ikke forudsætte en bred baggrundsviden.
Det var håbet at inddrage så mange interesserede som muligt i processen, så undervejs blev der afholdt møder og foredrag om projektet og sognets historie i Davinde kirke.

Eva K. Jensen, Erik Vind og Stig Kongerslev Pedersen på vegne af Davinde Menighedsråd

Januar 2022

Tilbage til Kend dit Davinde

De viste kildehenvisninger kan hentes her som samlet pdf-fil.