Allerup Menighedsråd

Allerup Menighedsråds email-adresse: 7880@sogn.dk

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan du gøre det via følgende link. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

Send Sikker mail her

Anne-Mette Jakobsen

Formand og personalekontaktperson

Anne-Mette Jakobsen

Allerup Bygade 52

amj@kirkelygaard.dk

5172 2230

Næstformand

Marlene Toftegaard

Stavkærvej 86

marlenetoftegaard@gmail.com 

2016 6816

Vivi Hesel

Kasserer

Vivi Hesel

Stavkærvej 172

v-hesel@hotmail.com

2180 3141

Tina Godskesen Poulsen

Sekretær

Tina Godskesen Poulsen

Stavkærvej 41

tinagodskesen@hotmail.com

2080 1425

Jess Kolmos

Rådsmedlem og kirkeværge

Jess Kolmos

Allerup Bygade 47

jesskolmos@dadlnet.dk

6598 1644

Annette Maegaard Jørgensen

Suppleant

Annette Maegaard Jørgensen