Optagelse og udmeldelse af Folkekirken

Man kan kun være medlem af folkekirken, hvis man er døbt. Ønsker I dåb, kontakt en af præsterne.

For optagelse af allerede døbte skal man kontakte kirkekontoret eller en af præsterne.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sognepræsten eller kirkekontoret.