Kildehenvisninger

Davinde Kirke

Følger hjemmesidens struktur over emnerne og deres afsnit.

Vand

Davund
Fyens Stiftstidende. 12. november 1939. s. 10

Hald, Kristian. Vore stednavne. 1950. s. 38- 50 og 140. slaegtsbibliotek.dk/908042.pdf


Jensen, Jørgen. Danmarks Oldtid. 2004. note 92. https://danmarksoldtid.lex.dk/En_ny_elite 
Kristensen, Marius. Davinde og Birkende. Nationaltidende. 1. april 1940. s. 9-10.
J. Høirup. Birkinge – Davinge. Fyns Venstreblad. 01.09.1944. s. 1-2.
Lauritsen, J. Tydning af fynske Stednavne. Medlydsovergangene. Fyens Stiftstidende. 24. september 1891. s. 2.
Nationalmuseet. Danmarks kirker; Davinde Kirke. 2016 s. 3655. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/davinde-kirke/ 
Nationaltidende. 5. marts 1940. s. 9-10.

Steenstrup, Johannes. De Danske Stednavne. København: G.E.C. Gad. »Folkelæsning« Nr. 280, Aargang 1908. slaegtsbibliotek.dk/908009.pdf . S. 32-37 og 91.

Helligt vand
Bond, Fr. Fonts and font covers. 1908. S. 202-3 og 278.
Gotfredsen, Lise og H. J. Frederiksen. Troens Billeder. Herning: Systime. 1987. s. 23-26, 326-330.
Hjortshøj kirke. Kirkebladet Hjortshøj sogn juni 2018 - november 2018. En kort og alligevel lang historie. s. 8-10.
Kristeligt Dagblad. Mennesker; Rundt i dag. 27.09.10.
Kristeligt Dagblad. Kopi af døbefont i Thailand. 14.01.1991.
Mackeprang, M. Danmarks middelalderlige døbefonte. 2. udgave. Hikuin, 2003. S. 25, 33, 58, 69, 134-135.
Nationalmuseet. Danmarks kirker; Davinde Kirke. 2016. s. 3674 og 3678. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/davinde-kirke/ 
Nationalmuseet. Danmarks kirker; Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke. 2016. S. 76. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/odense-skt-knuds-kirke/ 
Rasmussen, Jens og Ane Riising. Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. Odense: Historisk samfund for Fyns Stift: 1995. s. 14, 77.

Vandmøllerne

stiften.dk/artikel/85-%C3%A5rig-med-markante-meninger-og-et-heldigt-liv


Interview med Ella og Frede Aagaard Frandsen den 13.02.2020. Uudgivet.
Frandsen, Frede Aagaard. Davinde Vandmølle. I: Kilden. Lokalhistorisk arkiv for Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg, 2020.
Uldalls, Jens Th. Fæstere og ejere af Davinde Vandmølle. Fynske Minder, 1978.
Sørensen, Svend Erik. Da verden gik af lave. Fyns Stiftstidende, 1986.

Vandværket
Interview med Ella og Frede Aagaard Frandsen den 13.02.2020. Uudgivet.
Interview med Ove Corneliussen den 09.09.2020. Uudgivet.

De første og dem derefter

De første mennesker
Kulturarvsstyrelsen. Arkæologiske udgravninger i Danmark. Katalog 1992. Elektronisk udgave af 2006. s. 37. https://slks.dk/arkaeologi/arkaeologiske-udgravninger-i-danmark-aud-1984...
Larsen, Gunnar. Naturen i Danmark; Sand, grus og sten. Lex.dk. 2016. Tilgået 24.01.2022.  https://naturenidanmark.lex.dk/Sand,_grus_og_sten 
Udvalget for teknik og miljø, Fyns Amtskommune. Landsbyregistrering i Fyns Amt; Historiske forhold; Odense Kommune Bind 1. 1983, 2. oplag 1992. s. 167-178. 
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Danmarks længste udgravning: Arkæologi på naturgassens vej 1979-86. 1987. S. 219.

Stenene til kirken lægges
Holterman, Bart oa. (red.). Viabunduns. Pre-modern street map 1.1. Tilgået 31.01.2021. https://www.landesgeschichte.uni-goettingen.de/handelsstrassen/index.php 
Kieffer-Olsen, Jakob. Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark. 2018.
Nationalmuseet. Danmarks kirker; Davinde Kirke. 2016. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/davinde-kirke/ 

En tiltrængt restaurering af kirken
Dahlerup, Troels. Hovedgård. Denstoredanske.dk https://denstoredanske.lex.dk/hovedg%C3%A5rd 
Dansk Center for Herregårdsforskning. Sanderumgaard. Danskeherregaarde.dk  https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/sanderumgaard 
Nationalmuseet. Danmarks kirker; Davinde Kirke. 2016. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/davinde-kirke/ 

Landsby og landbrug
Bøgh, Anders. Vangebrug. Danmarkshistorien.dk https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vangebrug/ 
Frandsen, Karl-Erik. Vang og Tægt. Bygd, 1983. S. 1 og 141-142.
Lange, Axel. Fynske plantenavne og folkeminder om planter. Fynsk Hjemstavn, 1929.
Møller, Per Grau. Husmandskolonier fra udskiftningstiden. Landbohistorisk Tidsskrift, 2016.
Udvalget for teknik og miljø ved Fyns amtskommune. Landsbyregistrering i Fyns amt. Historiske forhold. Odense kommune. Bind 1. 1983, 2. oplag 1992. 

Davinde under Sanderumgaard
Bøgh, Anders. Tiende. Danmarkshistorien.dk. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/tiende/ 
Dansk Center for Herregårdsforskning. Sanderumgaard. Danskeherregaarde.dk https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/sanderumgaard 
Henningsen, Peter. 100 danmarkshistorier: Stavnsbåndet. Aarhus Universitetsforlag, 2020.
Madsen, Haakon Bennike og Erland Porsmose. Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511. Odense Universitetsforlag, 1991. s. 401, 403, 422 og 451.
Udvalget for teknik og miljø, Fyns Amtskommune. Landsbyregistrering i Fyns Amt; Historiske forhold; Odense Kommune Bind 1. 1983, 2. oplag 1992. s. 167-178.
Trap, J. P. Odense amt. 5. udgave, 1956. s. 425-429.

En brik i et større spil
Bay, Ole. Den danske adel og kirken efter reformationen (1536-1660). i: Riget, Magten og Æren – Den danske adel 1350-1660. Aarhus Universitetsforlag, 2001.
Christensen, Aksel E. og Troels Dahlerup. Aasum Herreds Tingbog. Landbohistorisk Selskab, 1962. 1642; 201, 204 og 1647: 122.

Jexlev, Thelma. Lensregnskaberne II. I: fortid og nutid, 1975. tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/118997 S. 53


Kaarsted, Tage oa. Odense bys historie. De fede år. Odense 1559 – 1660. Odense Universitetsforlag, 1980. side 193-194.
Larsen, Svend. Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede. Bind II: Bilag og registre. 1965. S. 114-117.
Lind, Gunner. E. Torstenssonfejden. Denstoredanske.dk https://denstoredanske.lex.dk/Torstenssonfejden 

Nationalmuseet. Danmarks kirker; Kølstrup Kirke. 2016. danmarkskirker.natmus.dk/odense/davinde-kirke/ s.4245.


Petersen, E. Ladewig og Knud J.V. Odense Bys Historie. H. St. Holbeck, 1926. s. 168.

Davinde i Fyns forsvar
Christensen, Aksel E. og Troels Dahlerup. Aasum Herreds Tingbog. Landbohistorisk Selskab, 1962. 1644: 69, 70, 83, 85, 205 og 1645: 172.
Christensen, Lars. ”En lykkelig sejrvinding”. Svenskerne på Østfyn. Østfyns Museer, 2009, s. 68-69.
Hedegaard, Ole A. Bavnen – fortidens militære signalblus. I: Militært tidsskrift. Nummer 124:2. Det krigsvidenskabelige selskab, 1995. s. 146-147 og 152.
Henningsen, Peter. Stavnsbåndet. Aarhus Universitetsforlag, 2020. s. 26-45.
Klitgaard, C. Landeværn og bavnevagt. Vendsyssels aarbøger, 1937.
Mauritzen, Martin. Anders Bille. Museerne i Fredericia. https://www.fredericiahistorie.dk/side/anders-bille 

Et præsteliv

Præsteenker og cølibat
Christensen, Aksel E. og Troels Dahlerup. Aasum Herreds Tingbog. Landbohistorisk Selskab, 1962. 1641: 319, 324 og 1644: 67.
Nationalmuseet. Danmarks Kirker; Allerup kirke. s. 3644-45. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/allerup-kirke/ 

Rørdam, Holger Fr. Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns stift 1616 – 51. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86). wiberg-net.dk/KS-EdsbogFynSt.htm s. 132.


Svendrup, Torben. Hvorfor er vi ’ligestillede’? Om reformationen og kvinderne. Eksistensen, 2017. s. 36-38
Wiberg-net.dk. No 46. Allerup og Davinde, Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift. https://wiberg-net.dk/46-Allerup.htm 
Åsum Herreds Provsti. Register til skifte- og justitsprotokol. 1685-1818. Bog nr. 3. Kopi, Scannet. S. 2.
Uddrag af Davinde Kirkeprotokol. Den 30. juli 1914. Uudgivet.

Præstegården
Blicka, Carl Frederik og Kristian Erslev. Kancelliets Breve vedrørende Danmarks indre forhold. Bd. 1, 1887. s. 204.
Christensen, Aksel E. og Troels Dahlerup. Aasum Herreds Tingbog. Landbohistorisk Selskab, 1962. 1644: 67.
Kieffer-Olsen, Jakob. Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark. 2018. s. 74, 80-84 og 540
Thestrup, Poul. Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989). Rigsarkivet, 1991. s. 20
Wiberg-net.dk. No 46. Allerup og Davinde, Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift. https://wiberg-net.dk/46-Allerup.htm 

Anneksgårdene
Allerup-Davinde Pastorat. Diverse breve og dokumenter (1793 - 1960), pakke nr. 4. Obligation på 100rd vedr. præst Mikkel Pedersen 1664. Landsarkivet for Fyn, Odense.
Bøgh, Anders. Tiende. Danmarkshistorien.dk. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/tiende/ 
Christensen, Aksel E. og Troels Dahlerup. Aasum Herreds Tingbog. Landbohistorisk Selskab, 1962. 1642: 204.
la Cour, J. C. B. Danske Gaarde II; samling. II; Bind III; Svendborg, Odense og Maribo Amter. s. 534-35.
Corneliussen, C. P. En vestfynsk bonde. 1936. s. 10-11.
Dansk Center for Herregårdsforskning. Sanderumgård. Danskeherregårde.dk. https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/sanderumgaard 
Nationalmuseet. Danmarks Kirker; Allerup kirke. s. 3613. http://danmarkskirker.natmus.dk/odense/allerup-kirke/ 
     At Davinde Kirke havde en sognepræst og ikke en kapellan, tyder på at kirken ikke var inkorporeret i en bispegård før reformationen. Der var meget få adelige patronatskirker. Kieffer-Olsen, Jakob. Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark. 2018. s. 548, 560, 658-659 og 664.

Besættelsen og tiden deromkring

Sabotagen i grusgraven
Arbejdermuseet. Besættelsen. Tilgået 24.01.2022. https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/plads-ti...
Barfoed, Jørgen et al. Information August 1943-maj 1945. Bind 1, Del II, 1978. s. 2.
Danskejernbaner.dk. Langeskov Station [1888-1977]. Tilgået 26.05.2021. https://danskejernbaner.dk/vis.station.php?FORLOEB_ID=262. 
Det Fri Aktuelt. 20. september 1988. S. 33 
Fyns Social-Demokrat 10.07.1940. s. 10.
Fyns Social-Demokrat 07.02.1944. s. 8.
Fyns Social-Demokrat (Odense). 9. september 1956. s. 7.
HistoriskAtlas.dk. Modstandskamp; Nedkastninger og sabotage i Danmark 1940 – 1945. https://historiskatlas.dk/@55.3477134,10.5331421,14z?th!modstandskamp 
Jahn, Per. Arbejde på Fyn i 100 år. Odense: Hans Jørgensen og Søn Enterprise A/S, 1980. Særligt side 66-67, 75-77, 106, 115 og 131-132.
Langelands Folkeblad (Rudkøbing). 8. januar 1972. s. 13
Randers Dagblad og Folketidende. 15. august 1944. s. 8

Nedkastningspladsen ved Sanderumgaard
Interview med Ella og Frede Aagaard Frandsen den 13.02.2020. Uudgivet.
Historiskatlas.dk. Modstandskamp; Sanderum Gård nedkastningsplads. Tilgået d. 15.09.2021. https://historiskatlas.dk/@55.3510904,10.5464630,13z?th!modstandskamp 
Hæstrup, Jørgen. Hilsen til Vera. Historisk Samfund for Fyns Stift, 1956. s. 66-67
Lundager, Anders Brandt. 19. september 1944: Da dansk politi blev likvideret. Dansk-politi.dk. https://dansk-politi.dk/nyheder/19-september-1944-dansk-politi-blev-likv...

Stort og småt
Arbejdermuseet.dk. Besættelsen. Tilgået 12.12.2022. https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/plads-ti...
Barfoed, Jørgen et al. Information August 1943-maj 1945. Bind 1, Del I, 1978. s. 176.
Interview med Ove Corneliussen den 09.09.2020. Uudgivet.
Jacobsen, Hans Henrik. Tyske beslaglæggelser i Odense og Assens amter 1940-45 – Anvendelse, varighed og erstatning. Odense, 1980. Historiske studier fra Fyn nr. 9, Historisk Samfund for Fyns stift. s. 30-31.
Randers Dagblad og Folketidende. 15. august 1944. s. 2

Gårdbrandene
Fredericia Social-Demokrat 9. november 1944.
Fyns Social-Demokrat (Odense) 18. oktober 1943.
Fyns Social-Demokrat (Odense) 18. januar 1947.
Fyns Social-Demokrat (Odense) 5. juli 1947.
Hejmdal (Aabenraa). 4. november 1929. s. 8.
Langelands Social-Demokrat (Rudkøbing) (1908-1947) 18. september 1918. s. 1

Davindegaard
Fyns Social-Demokrat (Odense) 18. oktober 1943.
Interview med Ove Corneliussen den 09.09.2020. Uudgivet.
Jensen, E. (2009). Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Fra Ribe Amt, (1), 41–46.

Østerlund eller Østerlundgård
Fyns Social-Demokrat (Odense) 9. januar 1946. s. 8.
Henriksen, Mogens Bo. Rolfsteds sidste hedninge. 2017-1. s. 3-4.
Ærø Venstreblad. Ærø-Posten 15. november 1943.
Aalborg Amtstidende. 14. november 1943.

Kildeagergaard
Fyns Social-Demokrat (Odense) 23. juli 1944. s. 12.
Fyns Social-Demokrat (Odense) 3. august 1944. s. 8.
Fyns Social-Demokrat (Odense) 20. februar 1945. s. 8.
Fyns Venstreblad (Odense) 23. juli 1944. s. 12.
J. C. B. la Cour. Danske Gaarde II; samling. III; Svendborg, Odense og Maribo Amter. s. 537.

Stenhavegaard også kaldet sognefogedens gård
Fyns Social-Demokrat (Odense) 9. januar 1946. s. 8.
Nationaltidende 10. november 1944. s. 14.

Elmegaarden
Korrespondance med Frede Aagaard Frandsen
Fyns Social-Demokrat (Odense) 18. januar 1947. s. 8.
Fyns Social-Demokrat (Odense) 5. juli 1947. s. 8.

Tiden før i går

Fyns heldigste sogn & Fest i forsamlingshuset
Corneliussen. Mary. Til Odense Kommune. 1978. Uudgivet.
Fyns Social Demokrat 10.05.1956.
Fyns Social Demokrat 13.05.1956. s. 3.
Fyns Social Demokrat 01.06.1956. s. 3.
Fyns Venstreblad 10.05.1956. s. 8.
Fyns Venstreblad 31.05.1956. s. 3.
Fyns Venstreblad 01.06.1956. s. 3.
Interview med Ella og Frede Aagaard Frandsen den 13.02.2020. Uudgivet.
Herning Avis 01.06.1956. s. 6.
Kaarsted, Tage. I. V. Werner. Biografiskleksikon.lex.dk. 2011. Tilgået 31. maj 2021. https://biografiskleksikon.lex.dk/I._V._Werner 
Ny-Dag Nakskov-Lolland 01.06.1956. s. 10
Viborg Stiftstidende 11.05.1956. s. 2.

Forsamlingshuset
Interview med Ella og Frede Aagaard Frandsen den 13.02.2020. Uudgivet.
Energi Fyns Almene Fond. Fondsmodtagere 2021; Davinde Beboer- og forsamlingshus. 2021. https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/samfundsansvar/fonde/energi-fyns-...
Fyens Stiftstidende 23. august 1893. s. 4.
Weblager.dk. Byggesager angående Vandmøllevej 12, Davinde, Odense.

Davinde by
Danmarks Statistik. Færre byområder i Danmark. 30.03.2000. https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2000/30-03-2000-byomraader 
Danmarks Statistik. SOGN10: Folketal 1. januar efter sogn. Statistikbanken.dk. https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?interac...
Fyens Stiftstidende. 27. juni 1919. s. 3-4.
Odense Magistrat 2. afdeling. Byplanlægningen. Lokalplan 56-354 for ældreboliger i Davinde Sanderumgårdvej. 1984.
Odense Magistrat 2. afdeling. Landsbyen Davinde. 1981.
Lokalhistorisk Arkiv for Fraugde, Allerup, Davinde og Tornbjerg Sogne. Billednummer B2547. https://arkiv.dk/vis/5758554 
Tarup-Davinde.dk. Årsberetning 2010. 2010. https://tarupdavinde.dk/wp-content/uploads/2020/11/Aarsberetning-2010.pdf 
Weblager.dk. Byggesager angående Davinde Bygade 18. jr. Nr. 1786; Forespørgsel bbr. 1996. 

Davinde skole
Fynsk Aktuelt (Odense) 4. maj 1966.
Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende. 31. maj 1816, 23. august 1816 og 22. oktober 1819.
Henningsen, Peter. Dengang vi var bønder. Gads forlag, 2019. s. 246-248.
Interview med Ella og Frede Aagaard Frandsen den 13.02.2020. Uudgivet.
Kongelige rescripter, resolutioner og collegialbreve for Danmark og Norge. Resolutioner og Collegialbreve 29. juli 1796. Del 6, Bind 8, 1801. s. 539.
Poulsen, Carl og W. Th. Benthin. Lærerne og Samfundet. 3. bind. Folkeskolens Kendte Mænd Og Kvinder; Jubilæumsskrift 1814-1914. 1913.
Risom, Sven. Lerhuse – stampede og soltørrede. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1956. s. 27, 94 og Tavle VII.
Sørensen, O.V. Davinde skole gennem 150 aar; II. Juni 1966.
Sørensen, O.V. Tale til Købmand Bøg. Udateret.
Weblager.dk. Byggesager angående Davinde Bygade 40 og Vandmøllevej 4. https://www.weblager.dk/app 
I skoleåret 1988/89 indsamlede eleverne fra 10. klasse på Tingkærskolen erindringer fra beboere i lokalområdet. Herunder Davinde. Du kan læse et interview med lærer Anna Sørensen i Tingkærskolens Lokalbank 2 fra 1990.

Rolighedskroen
Fyns Stiftstidende. 11.08.1982. s. 10
KongeKroneKroer. Historien. https://kongekronekroer.dk/historien 
Nielsen, Carl. Min fynske Barndom. 1927.
Rigsarkivet. De tidligere kgl. privilegerede kroer og brug af krone. Sa.dk. Tilgået 24.01.2022. https://www.sa.dk/da/om-rigsarkivet/rigsvaabenet-kongekronen-offentlig-h...
Vedrørende anlæggelsestidspunktet se formindret kort af Davinde sogn, 1816 og Manzas kort over Fyn nord, 1853. Kan tilgås via https://hkpn.gst.dk 

Tilbage til Kend dit Davinde