De første mennesker

Danefæ

Der har været mennesker og bosættelser i Davinde sogn mange år før kirken og byen, som vi kender i dag, blev grundlagt. Der er blandt andet fundet en langdysse og flere runddysser sydligt på Davindes marker, som er gravanlæg fra den yngre stenalder omkring 3500-3100 f.Kr. Ved udgravningen til bækken ved grusgravene i 1940 fandt man to urnegrave, en benhob og et bæger fra en grav. På Sanderumgaards marker er også gjort flere forhistoriske fund, og der er i og omkring sognet generelt mange forhistoriske spor.

Alle de fund, danske museer har registreret, både fredede og ikke-fredede, kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens kort på https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/

Danmarks tidligste bosteder ligger generelt på steder, hvor jorden var nemt tilgængelig. Her skulle området ikke renses for sten, ryddes for skove eller drænes for vand. Det passer godt overens med området ved Davinde, hvor der var naturlige markarealer, skov og ikke mindst vand. Det vurderes ud fra arkæologiske fund, at det tidligere har været muligt at sejle mellem Odense og Davinde. Odense er formelt grundlagt i vikingetiden, men der har også været liv og handel her inden.

BILLEDE af danefæ ses her til højre.
Tidligere tiders liv har været tydeligt mærkbare for flere sognebeboere og arkæologer, der har fundet forskellige genstande i området. Et af de mere sjældne var af en dragtnål fra den tidlige middelalder, som blev fundet på Sanderumgårds marker. Smykket er lavet af sølv og forgyldt og forestiller et stort dragelignende dyr med en slangeagtig krop og vinger. Da smykket ikke er fuldstændigt, er det vanskeligt for arkæologerne at afgøre, om de mange snoninger omkring dyret er rester af en slange eller dekorationer. Selvom forskerne ikke er helt enige om, hvad motivet symboliserer, er der dog enighed om, at det har et kristent budskab. Nogle mener, at slangen symboliserer den gamle hedenske tro, som bekæmpes af et stort dyr – kristendommen. Smykket er dateret til samme periode, som stenkirken blev bygget. Der var altså betydningsfulde kristne kræfter til stede i Davinde omkring 1100-tallet.

Tilbage til Kend dit Davinde