Kildeagergaard

Om eftermiddagen lørdag den 22. juli 1944 nærmest eksploderede en brand i tærskeladen på Kildeagergaard, og den bredte sig hurtigt til de omkringliggende bygninger. Falck Odense lykkedes med at redde stuehuset, svinestalden og et gammelt hønsehus, men gårdens tre stråtagsbelagte længer brændte ned i løbet af et par timer. Gårdejer Aksel Therkelsens kone opdagede ilden efter, hun havde være ovre med en kop kaffe til en sengeliggende karl, som lå syg i samme længe, som ilden bredte sig fra. Fruen slog alarm, men var ene på gården, da de andre var ude for at plukke hindbær. Det lykkedes at bære karlen i sikkerhed og redde nogle småting, men otte kalve brændte inde. Gårdens resterende kreaturer var heldigvis på marken. Stuehuset var af sten med tegltag, hvilket med Falcks indsats nok var grunden til, at ikke også denne brændte ned. Aksel Therkelsen havde netop i marts overtaget gården, men måtte nu sælge den igen. Alt materiel og maskiner var brændt, og selvom forsikringen kunne dække en del, kunne nogle redskaber og maskiner ikke generhverves, og det var svært at skaffe materialer til at bygge nye lader på grund af krigen. Derfor solgte Therkelsen lidt over en uge senere jorden til Statens Jordlovsudvalg, som udstykkede grunden til huse i foråret 1945. De tilbageværende bygninger blev solgt til ejeren af Davinde Savværk, Helge Mikkelsen, som ønskede at flytte savværket til grunden. Herudover blev der udstykket et gartneri til gartner Aage Bøg, fire husmandssteder i byen og tre langs med Udlodgyden.
Kildeagergaard var en af byens velholdte bindingsværksgårde med stråtag. Stuehuset var fra 1863, og opført efter at gården blev flyttet fra en grund i byen til grunden ved Udlodgyden, efter en brand.

BILLEDE af Kildeagergaard 1939: 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object70293 

BILLEDE af Kildeagergaard efter branden og udstykningen. På billedet ses de huse, som opførtes som led i udstykningen af Kildeagergaards jorde efter krigen.
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object326620 

BILLEDE af Rolighedskroen fra 1948, som også fik en ny nabo efter udstykningen af Kildeagergaard. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object76468 

BILLEDE af Davinde Savværk
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object186102 

Tilbage til Kend dit Davinde.