Davinde Forsamlingshus

Forsamlingshuset blev indviet den 27. august 1893 og ombygget i 1951. Købmand Berg anlagde på et tidspunkt et bed uden foran forsamlingshuset, men det har indtil videre ikke været muligt at finde et billede af det. Igennem tiderne har der været dilettantteater, juletræsfester, i 1950’erne folkedans med violin og harmonika, og i 1980’erne tiltrak forsamlingshusets månedlige diskotek unge fra hele omegnen.
I 1981 stod tilbygningen på 45 m2 til køkkenet færdig. Det bestående køkken levede ikke op til levnedsmiddelstyrelsens krav, og forsamlingshuset var nødt til at købe et stykke af nabogrunden og bygge i skel for at få plads. Toiletterne fik samtidig en mindre modernisering, og kort forinden var trappen i garderoben sat op. I 2019 blev kørestolsliften installeret, og i 2020 blev taget renoveret. I 2021 opsattes ganglys og lysmaster så brugere af sports- og legepladsen ikke skulle begrænses af solens bane.

BILLEDE af indbydelse til indvielse af forsamlingshuset
Den officielle indbydelse bragt i Fyens Stiftstidende 23. august 1893.
http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:a9956c72-e0c5-499a-b21b-64cf1afcdc4a 
 

Tilbage til Kend dit Davinde