Artikel: Fyns heldigste sogn

Avisfoto Rundskue

I anledningen af Odense Rundskues 40-års jubilæum, inviterede rundskuets komite og Odense købstadskommune kvit og frit hele Davinde sogn, som æresgæster til rundskuet torsdag den 31. maj 1956. Invitationen skulle ”befæste samhørigheden mellem land og by” – og nok også fungere som reklame for Odense og rundskuedagene. Ifølge aviserne skulle det store opbud fra Davinde, hvor både gårdejere, familier og tjenestefolk mødte op, være kommet bag på arrangørerne. For at kunne holde fri på festdagen, havde mange af folkene i Davinde sørget for hjælp fra beboere i nabosognene til at passe gårde og kreaturer. Alligevel stod flere gårde og huse affolket, da omkring 300 af sognets 446 beboere blev hentet af 10 busser sponsoreret af Munke Mølle. De blev kørt til Restaurant Skoven i Hunderup Skov, hvor Odense Handelsstandsforening inviterede til kaffebord. Herefter gik Davinde’erne med i rundskueoptoget med Vejen-garden i spidsen og Odense-garden bag sig. De ældste sognebeboere blev kørt i en charabanc-hestevogn. Optoget endte ved rådhuset, hvor borgmesteren I. Vilhelm Werner bød velkommen, på en forfriskning, samt en rundvisning på rådhuset, der var blevet moderniseret året forinden. Og sognerådsformanden for Allerup-Davinde, Jørgen Andersen, talte i byrådssalen.

Sogneboerne fik et emblem, som gav gratis adgang overalt, og mødtes hen ad aftenen til middag i Fyens Forum. Her blev serveret bøffer, og amtsrådsformanden J. Høirup, borgmesteren og sognerådsformanden holdt alle taler, der synes at have omhandlet forholdet mellem land og by – netop temaet for årets rundskue. Herefter blev der spillet op til bal, med danseorkester og ”popmusik med en ny refrænsanger hvér time”. Imens var børnene til børneteater på Industripalæet og ved Frode Jensens Forlystelsespark på Sortebrødretorvet. Børnene blev sendt hjem efter rundskuets festfyrværkeri i Eventyrhaven, og senere på aftenen blev de resterende beboere kørt hjem til Davinde igen.

BILLEDE af Fyens Forum 1936
https://arkiv.dk/vis/3835478 

BILLEDE fra festmiddag i Fyens Forum 1939
Måske opdækningen har været den samme i 1956?
https://arkiv.dk/vis/5220855 

Vejret skulle have været solrigt, og at dømme ud fra journalisternes reportager lykkedes hensigten med at sætte fokus på og hædre forholdet mellem land og by. Her et citat fra en begejstret journalist på Fyns Social-Demokrat, som også giver indtryk af, at Davinde’erne havde en god dag. ”Uden at forklejne nogen af dagens mange arrangementer var det Davinde-borgernes besøg i Odense, der var rundskuets krumtap. (…) De kom, så og sejrede. De tog alles hjerter med storm. Ikke blot fordi de var repræsentanter for Odenses opland, men fordi de kom friske og uimponerede, med et godt humør og en ærlig vilje til at more sig og få noget ud af den usædvanlige invitation, der var tilfaldet det hyggelige fynske sogn.”

BILLEDE af Hanne Tofting der blev Frk. Odense 1956 
https://arkiv.dk/vis/3957087 

Her til højre på siden BILLEDE af Niels Rasmussen fra Davinde sogneråd og en frk. Odense kandidat fra Fyns Social-Demokrat (Odense) 1. juni 1956. Citat fra Fyns Venstreblad 01.06.1956: ”Så snart musikdirektør Erik Andersen slog an til den første fejende vals, bød Davinde sogneråds seks medlemmer resolut hver sin Frk. Odense kandidat op, og mens bal-gæsterne klappede, svang rødderne de søde Odensepiger til alles tilfredshed.”

Det var første gang rundskuet udstedte en sådan invitation, men det var målet at gøre invitationen af et såkaldt ”rundskuesogn” eller en ”rundskueby” til en tradition. Davinde sogn blev dog både det første og sidste rundskuesogn. Det er uvist hvorfor, og der kan spekuleres i, om udgifterne var for store, eller om invitationen blot var tænkt som et reklamestunt. Uanset affødte optrinnet megen samtale og diskussion om forholdet imellem land og by. Rundskuet blev arrangeret af Odense Journalistforening, hvor redaktøren af Fyns Venstreblad, Frode Carlsen, var formand. Han og andre fra rundskuekomiteen var med til en fest i Davinde forsamlingshus, hvor der blev holdt taler i forbindelse med invitationen. Her forklarede han, at festen var en understregning af rundskuets formål om at bringe land og by tættere sammen, og bemærkede spøgefuldt, at han dog ikke kunne præsentere nogle indlemmelsesplaner. Sognerådsformanden Jørgen Andersen bemærkede i sin tale, at selvom land og bys interesser var forskellige, ville man møde med godt humør og vilje til at knytte varige bekendtskaber.

BILLEDE Davinde by i 1951
Her ses ”det hyggelige fynske sogn” fra tiden omkring begivenheden. 
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object186100 

Tilbage til Kend dit Davinde