Fraugde Kirkegård

Kirkegården ejes af Fraugde Kirke og bestyres af Fraugde Menighedsråd.

Fraugde Kirkegård Fraugde Kirkegård Fraugde Kirkegård

 

Erhvervelse af gravsted

Fornyelse af gravsted

Nedlæggelse af gravsted

Reservering af gravsted

Grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster

 

På Fraugde Kirkegård findes der forskellige gravstedsformer:

Traditionelt gravsted

I såvel den ældste del omkring kirken, som i den nyere del mod vest udenfor den gamle kirkemur, findes der de traditionelle gravsteder med hæk og gravminder, beregnet for kistebegravelse, urnenedsættelse eller en kombination af begge dele.

Gravstedernes størrelse varierer, men ifølge retningslinjerne bestræbes målene på en kistegravplads at være min. 250 x 120 cm. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.

Traditionelt gravsted Traditionelt gravsted Traditionelt gravsted

 

Traditionelt urnegravsted

Gravsted med hæk og gravminde, der kun kan anvendes til urnenedsættelse.

Gravstedernes størrelse varierer, men ifølge retningslinjerne bestræbes målene på en urnegravplads at være min. 125 x 125 cm. Gravstedet kan indeholde så mange gravpladser, som man har behov for.

Traditionelt urnegravsted Traditionelt urnegravsted Traditionelt urnegravsted

 

Den nyere del af kirkegården indeholder desuden andre gravstedsformer:

Fællesplænen (UK)

Skråningen (CA)

Bøgehaven (CU)

Kirsebærlunden (FK)

Fraugde Kirkegård – et fælles ansvar

Fraugde Menighedsråd ønsker som bestyrere af Fraugde Kirkegård, at den skal fremstå som en smuk og fredfyldt mindelund, både for kirkegårdens brugere og gæster.

Kirkegårdens graver og øvrige personale arbejder på, at helhedsindtrykket af kirkegårdens forskellige rum tilgodeses gennem dagligt vedligehold og ved at hjælpe gravstedejere med råd og praktisk hjælp.

Vi er klar over, at det ofte er et følsomt område, da man jo kommer til gravstederne med sorg i sinde. Mange føler trang til at sætte ikke alene blomster, men også lys og andre ”mindeting” på gravene. Det er menighedsrådets opfattelse, at gravpladspynt og anvendelse af lys på gravstederne kan tilgodeses i det omfang, at det har en æstetisk udformning, og der anvendes en hensigtsmæssig lyskilde af levende lys.

Vigtigt er det, at gravpladspynten kan indpasses i kirkegårdsmiljøet og ikke forstyrrer helhedsindtrykket.