Menighedsrådsvalg 2024

Fra Davinde Menighedsråd

 

Der skal et generationsskifte til ved det kommende menighedsrådsvalg 2024

-og det skal du skal hjælpe med til !

 

Lige om lidt er der valg og med den kreativitet og dynamik, der udgår fra Davinde vil det både være klædeligt – men også rimeligt at der sker

udskiftninger i det nuværende menighedsråd. Det er simpelthen ikke rigtigt at rådet alene består af de – efter flere år – halvældre mænd og kvinder, især når andre foreninger eller kulturinteresser i byen har en mere repræsentativ aldersfordeling.

Vi synes at det er vigtigt at kirken sammen med stævnetræ og forsamlingshus vedbliver med at være et aktiv i Davinde, til at holde gudstjeneste, fortælle byens historie og være et supplement til de mange aktiviteter som vi heldigvis har.

 

Men der skal både fornyelse og yngre kræfter til.

 

Der er grund til at glæde sig over kirkelivet på Fyn. Dåbsprocenten er stigende og medlemstallet af folkekirke er højere end landsgennemsnittet.

Men selvfølgelig er der plads til forbedringer.

 

Alt andet lige, er det et godt udgangspunkt.

Også når man tænker på at menighedsrådsarbejdet giver en rigtig god øvelse i bl.a. det at arbejde sammen, at opnå en kulturel indsigt i hvad der foregår på Fyn , i det at kommunikere og formidle, alt sammen fagområder man kan tage med sig til hvad man stort set ellers laver privat.

 

Hvorfor står folk så ikke i kø for at komme med i menighedsrådsarbejdet??  

 

Det nemme svar er, at vi ikke er dygtige nok til at fortælle om hvor spændende arbejdet er, men det er ikke hele svaret.

 

Vi er måske blevet lidt af en klub som igennem perioder har lukket sig om sig selv.

Nogle går til badminton andre går i kirke, man møder de samme.

Det giver tryghed men også en indforståethed, en selvtilstrækkelighed og hvis der skulle være nogen nysgerrige så skal de da nok blive kureret efter et par fremmøder. Det skal der gøres noget ved !

 

Alle har nok at gøre i deres dagligdag og når menighedsrådsarbejdet heller ikke er særlig kendt eller synligt bliver det nemt at vælge det fra.

Det gælder desværre også, når man så endelig kommer i kirken, det være sig til højtiderne eller livets store dage som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, når man ikke er hjemmevant virker det hele lidt antikveret, man kender slet ikke rytmikken og den generelle oplevelse bliver lidt akavet.

Det vil vi nu gøre noget ved!

 

Op til menighedsrådsvalget vil vi derfor sætte fokus på at udvikle vores kerneydelse – højmessen

 

MERE I KIRKE – BEDRE I KIRKE – GLAD I KIRKE

 

Vi vil helt enkelt invitere til at komme lidt oftere i kirken.

For at det skal lykkedes, må dét, man oplever, være så attraktivt, at man føler, det er umagen værd.

 

Vi vil frem mod menighedsrådsvalget introducere:

Gudstjeneste for begyndere eller Gudstjeneste -en ny menighed kan starte her.

Til gudstjenesten vil du kunne opleve;

 

  • En introduktion til gudstjenestens rytmik – hvilke bønner, introer, tekster er der
    - og fra hvilken kontekst er de taget osv

  • hvornår og hvorfor skal man op og stå

  • hvad er det at gå til alters, og hvad er velsignelsen

  • og så ikke mindst et brag af en prædiken.

 

Formålet er at blive fortrolig med det at gå i kirke.

 

OBS: Vi holder orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget tirsdag den 14. maj kl. 19 i kirkens nye anneks, hvor vi håber at se mange fra byen.

 

 

På gensyn i

Davinde Menighedsråd