Præsentation af de tre sognes præster

Pastoratets præster

Vi har i Fraugde Allerup Davinde pastorat to præster, Anne Sophie Bredmose Jakobsen og Signe Paludan.

OBS: Anne Sophie holder barselsorlov fra den 16.08.2018, og vi har i perioden ansat Merete Holck som konstitueret sognepræst.

Signe Paludan har en del af sin ansættelse i Vollsmose sogn.

Du kan møde præsterne ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter i Fraugde, Allerup og Davinde kirker.

Du er også altid velkommen til at kontakte en præst, hvis du har brug for en snak. Intet er for voldsomt, intet er for småt.

En præst har 100% tavshedspligt.

Du kan herunder finde kontaktoplysninger på Signe og Merete, og du kan læse deres præsentation af sig selv og deres syn på kirken og kristendommen.

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til én af vore præster, kan du gøre det via følgende links. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

   Signe Paludan:

   https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1018509

   Merete Holck:

   https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1165599

   Anne Sophie Bredmose Jakobsen:

   - på vej.


Sognepræst Signe Paludan

Opvokset i Køng ved Glamsbjerg.

Uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Efterfølgende mastergrad i bibelske studier fra University of London.

Inden jeg d. 1. september 2015 fik ansættelse  i Fraugde-Allerup-Davinde pastorat, var jeg valgmenighedspræst i Lemvig Valgmenighed, der er en grundtvigsk valgmenighed.

Under studiet beskæftigede jeg mig en del med salmedigtning. Det har været medvirkende til, at jeg i min tid som præst har været optaget af salmernes rolle i gudstjenesten.

Jeg har rod i det grundtvigske, og det præger mig som præst. Jeg holder af gudstjenesten og stiler efter at holde gennemarbejdede gudstjenester.

Min fritid bruger jeg først og fremmest sammen med mine børn. Jeg kan godt lide at være ude i naturen, at læse en god bog, gå til koncert eller tage en tur i teateret eller i biografen.

Jeg er mor til Jakob og Anne Kirstine.

Hvorfor er kirken og kristendommen vigtig?

Kirken og kristendommen minder os om, at selvom vi kan meget, så kan vi ikke alt. Den schweiziske forfatter Pascal Mercier siger et sted: ”Der gives ting, der er for store til mennesker. Smerte, ensomhed, død, skønhed, livsfylde og lykke”. Alt det er større end et menneske, og så føjer han til: ”Derfor har vi religion”.

Man kunne også sige, at netop derfor holder vi gudstjeneste, fordi der er noget, der er større end et menneske. Derfor har vi brug for at gå ind i kirkens rum. Få luft for det hele og indrømme, at der er noget, vi ikke kan få magt over og arrangere efter behag.

Allerup Præstegård
Allerup Bygade 54
5220 Odense SØ

Tlf. 6595 8061 
srp@km.dk

Træffes ikke mandag


Konstitueret sognepræst Merete Holck

Jeg er født i 1960 og opvokset i Gentofte.

Jeg bestod min teologiske kandidateksamen i 1986, men det tog mig 30 år at nå til en stilling som sognepræst. I mellemtiden har jeg arbejdet med kommunikation i it-branchen, skrevet artikler i Berlingske Tidende og Kristeligt Dagblad, taget en master i journalistik, været præstesekretær og arbejdet som sekretær og værtinde i Sømandskirken i New York, så jeg har været vidt omkring.

Jeg blev ordineret til præst i april 2016 og har siden fungeret som præstevikar i Fyens stift, bl.a. her i Fraugde-Allerup-Davinde i 2016-17. Jeg glæder mig til igen at møde menigheden ved de tre kirker både i hverdag og fest og i de situationer, hvor vores eget sprog slet ikke rækker, og vi må forlade os på de ord, vores kristne tradition har overleveret os.

Hvorfor er kirken og kristendommen vigtig?

For mig er nogle af de stærkeste ord, Jesus har givet os, de ord, der bliver læst ved enhver dåb: ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Det er ord, der er så magtfulde, at de kan bringe lys til selv det værste, mest uigennemtrængelige mørke. Gud er med os alle dage, også på de mest ubehagelige og smertefulde dage, hvor alt synes håbløst, og livet ikke giver mening.

Vi tror ofte, at vi kan klare det hele selv. Men nogle gange havner vi i en i situation, hvor vores egne kræfter og talenter ikke længere rækker, hvor alt ikke længere fungerer. Nogle gange gør livet simpelthen ondt, og vi er ved at give op. Men Gud er med os alle dage indtil verdens ende. Gud har selv prøvet at miste livet. Han døde for at vise os, at selv i døden er han med os. Gud er med os alle dage. Og de ord kan vi både leve og dø på.

Egense Præstegård
Højensvej 169
5700 Svendborg

Tlf. 2041 8587
merh@km.dk

Træffes ikke mandag


Sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Anne Sophie Bredmose Jakobsen er p.t. på barsel.

Kontakt i stedet Signe Paludan eller Merete Holck.