D. 11. og d. 13. august kl. 19 Orienteringsmøder

Orienteringsmøder om menighedsrådsarbejdet i Fraugde og Allerup d. 11. og i Davinde d. 13.

Grundet COVID-19 (Coronavirus) er orienteringsmøderne rykket til denne dag:

Allerup
d. 11. august kl. 19 i Allerup konfirmandstue

Fraugde
d. 11. august kl. 19 i Fraugde sognegård

Davinde
d. 13. august kl. 19 i Davinde forsamlingshus

Har du lyst til at have indflydelse på kirkelivet i dit sogn? Og vil du bruge dine kompetencer på at skabe gode rammer for folkekirken i dit lokalområde? Så kom til orienteringsmøde og hør mere om menighedsrådets vigtige arbejde.

De tre menighedsråd vil være værter for et lettere traktement.

Del dette: