Søndag d. 14. juni kl. 14 Sommermøde i haven

Sommermøde med gudstjeneste og foredrag ved sognepræst Gudmund Rask Pedersen om ”Livsmod i modvind” i Allerup præstegårdshave.

Efter gudstjenesten i Allerup præstegårdshave er der kaffe og kage.

Herefter holder Gudmund Rask Pedersen, der er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens, et foredrag med titlen ”Livsmod i modvind”.

Gudmund Rask Pedersen vil præsentere os for en broget mosaik af “vidneudsagn” om livsmod trods modgang. At kunne insistere på mulighed, selv når der ingen mulighed synes at være. “At mig dagen fryder, trods synd og død” (Jakob Knudsen i salmen “Se nu stiger solen”) - eller som Benny Andersen siger det et sted: “Jeg er tre måneder bagud med fortvivlelsen - og alligevel flyder det med livsmod over det hele”.

Temaet vil blive belyst med eksempler fra litteraturens verden, herunder selvbiografi.

Arrangementet er gratis og fælles for hele pastoratet.

Ved dårligt vejr holdes gudstjenesten i kirken og foredraget i konfirmandstuen.

Del dette: