Onsdag den 29. januar kl. 19 Foredrag v/ Viggo Mortensen

Foredrag om "Kristendommens fremtid” i Allerup konfirmandstue.

Vore planlæggere og profeter er allerede begyndt at tale om 2050. Hvordan vil verden se ud i 2050? En del af os vil ikke være der til den tid for at kontrollere, om det opfyldes, hvad de siger, men derfor kan det godt være en interessant øvelse at forestille sig fremtiden. For det har uden tvivl betydning for de afgørelser, vi træffer nu.

For eksempel på religionens område. I 2049 vil den Danske Folkekirke fylde 200 år, hvis den da eksisterer til den tid. Som oplæg til foredraget skriver Viggo Mortensen:

”Danmark har en årtusind gammel kultur dybt præget af kristendommen. Korset i flaget, Kristus i passet og § 4 i Grundloven er levende vidnesbyrd herom. Eller er det? Symbolerne er der, men en viden om, hvad de står for, er svindende. Den danske Folkekirke blev til i og med Grundloven af 1849. Dens ordning fremgik af en enhedskultur præget af et religiøst og politisk røre. En syntese blev skabt mellem religion, etnicitet og kultur.

Nu lever vi i en krisetid præget af et multireligiøst opbrud. Den danske syntese er udfordret af den mangekulturelle og mangereligiøse udvikling, som nationen har gennemgået de sidste 50 år. Mangfoldige religiøse møder finder sted. Er det en trussel eller en berigelse? Det er i hvert fald en udfordring og en anledning til selvbesindelse. Barometeret står på foranderlig. Det er derfor en temmelig sikker forudsigelse, at hvis Den danske Folkekirke får lejlighed til at fejre sit 200 års jubilæum i 2049, så vil den se ganske anderledes ud end i dag.”

Viggo Mortensen var indtil 2012 professor på Aarhus Universitet. Han har været leder af Center for Multireligiøse Studier og Det Danske Pluralismeprojekt, hvor han intensivt har beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser lokalt og globalt og deres indvirkning på kristendommens fremtid.

Del dette: