Pastoratets præster

Vi har i Fraugde Allerup Davinde pastorat to præster, Anne Sophie Bredmose Jakobsen og Signe Paludan.

Signe Paludan har en del af sin ansættelse i Vollsmose sogn.

Du kan møde præsterne ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter i Fraugde, Allerup og Davinde kirker.

Du er også altid velkommen til at kontakte en præst, hvis du har brug for en snak. Intet er for voldsomt, intet er for småt.

En præst har 100% tavshedspligt.

Du kan herunder finde kontaktoplysninger på Anne Sophie og Signe, og du kan læse deres præsentation af sig selv og deres syn på kirken og kristendommen.

 

Sognepræst Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Født 1983 og opvokset i Nyborg.

Uddannet i København og siden marts 2012 kirkebogsførende sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde pastorat.

Bor i Fraugde præstegård med min mand Laust og vores tre sønner Aksel, Konrad og Svend.

Hvorfor er kirken og kristendommen vigtig?

Jeg bliver stadig forundret over, at Bibelens ældgamle tekster så præcist kan ramme det at være menneske i dag. Med TV, tablets og iphones er vi hele tiden “på”. Vi scroller hurtigt ned af internetsiderne, “liker” venners statusopdateringer på facebook, og jager hurtigt videre. Vi har brug for, at kirken med dens ritualer og tekster taler op imod det. Her hersker en nødvendig og tiltrængt langsommelighed.

Til gudstjenesten skal vi ikke bare på afstand sidde og “like”. Her skal vi inddrages, for gudstjenesten kan på mange måder kaste nyt lys på vores eksistens. Vi kan have brug for at blive rusket op i, få nyt håb for morgendagen, få udvidet vores horisont.

Gudstjenesten kan det hele!

Fraugde Præstegård
Fraugdevej 59
5220 Odense SØ

Tlf.: 6597 2160
Email: asos@km.dk  

Træffes ikke mandag

Sognepræst Signe Paludan

Uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Efterfølgende mastergrad i bibelske studier fra University of London.

Inden jeg d. 1. september 2015 fik ansættelse  i Fraugde-Allerup-Davinde pastorat, var jeg valgmenighedspræst i Lemvig Valgmenighed, der er en grundtvigsk valgmenighed.

Under studiet beskæftigede jeg mig en del med salmedigtning.

Hvorfor er kirken og kristendommen vigtig?

Kirken og kristendommen minder os om, at selvom vi kan meget, så kan vi ikke alt. Den schweiziske forfatter Pascal Mercier siger et sted: ”Der gives ting, der er for store til mennesker. Smerte, ensomhed, død, skønhed, livsfylde og lykke”. Alt det er større end et menneske, og så føjer han til: ”Derfor har vi religion”.

Man kunne også sige, at netop derfor holder vi gudstjeneste, fordi der er noget, der er større end et menneske. Derfor har vi brug for at gå ind i kirkens rum. Få luft for det hele og indrømme, at der er noget, vi ikke kan få magt over og arrangere efter behag.

Allerup Præstegård
Allerup Bygade 54
5220 Odense SØ

Tlf.: 6595 8061 
Email: srp@km.dk

Træffes ikke mandag