Fraugde Menighedsråd

Fraugde Menighedsråds email-adresse: 7879@sogn.dk

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan du gøre det via følgende link. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

Send Sikker mail her

Formand og personalekontaktperson

Thyge Torjusen

Østergårdsparken 9

torjusen@youmail.dk

2928 0775

Næstformand og sekretær

Maria Groth Rasmussen

Fraugdegårds Allé 8

mariagrothrasmussen@gmail.com 

6047 6335

Kasserer

Ellen Marie Madsen

Ørbækvej 737

birkum04@post.tele.dk 

6597 2576

Kirkeværge

Hans Edvard Bjærre

Skelkærvej 2

hebj@pc.dk 

6597 2041 / 3066 5241

Bygningssagkyndig

Jeppe Lønne-Madsen

Fraugde Byvej 20

jloennemadsen@gmail.com

2296 8050

Rådsmedlem

Inge Clausen

Risgræsset 15

ris15@youmail.dk

2370 1202

Rådsmedlem

Kirsten Weber Hansen

Østparken 45

kv-weberhansen@hotmail.dk

4292 2325

Rådsmedlem

Karina Hauerholm Langhorn

Østergårdsparken 3

sep200969@yahoo.dk

5044 5337

Suppleant

Vibeke Jacobsen

Østergårdsparken 17

vjacobsen@youmail.dk

6130 1791