Davinde Menighedsråd

Davinde Menighedsråds email-adresse: 7881@sogn.dk

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan du gøre det via følgende link. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

Send Sikker mail

Formand

Ole Thestrup Hansen

Udlodgyden 14

oleth14@gmail.com

6597 2492

Næstformand

Albert Jakobsen

Østagervej 131

albert.jakobsen@mail.dk

4031 0215

Kasserer

Eva K. Jensen

Davinde Bygade 26

eva.k.jensen@gmail.com

6597 3810

Sekretær og personalekontaktperson

Uffe Contemunde Petersen

Sanderumgårdvej 1

contemunde1@gmail.com

4034 4290

Rådsmedlem

Helle Juul Henriksen

Davinde Bygade 21

hellepernielsen@gmail.com

6597 2117

Kirkeværge

Jørgen Dickmeiss

Davinde Bygade 9

jorgen@svobsk.dk

2684 4672

(ikke medlem af rådet)

Suppleant og bygningssagkyndig

Erik Vind

Sanderumgårdvej 150

e.vind@sanderumgaard.dk

2091 7202

Suppleant

Ella Frandsen

Vandmøllevej 22

ellafrandsen@hotmail.com

2530 0214