Allerup Menighedsråd

Allerup Menighedsråds email-adresse: 7880@sogn.dk

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan du gøre det via følgende link. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

Send Sikker mail her

Formand og personalekontaktperson

Erik Toftegaard

Stavkærvej 88

eriktoftegaard@mail.dk

6597 2093

Næstformand

Anne-Mette Jacobsen

Allerup Bygade 52

amj@allerupstrik.dk

2149 3022

Kasserer

Vivi Hesel

Stavkærvej 172

v-hesel@hotmail.com

2180 3141

Sekretær

Tine Godskesen Poulsen

Stavkærvej 41

tinagodskesen@hotmail.com

6617 0788

Rådsmedlem og kirkeværge

Jess Kolmos

Allerup Bygade 47

jesskolmos@dadlnet.dk

6598 1644

Suppleant

Marlene Toftegaard Andersen

xx

xx

xx

Suppleant

Annette Maegaard Jørgensen

xx

xx

xx