Allerup Menighedsråd

Allerup Menighedsråds email-adresse: 7880@sogn.dk

Sikker post

Har du behov for at fremsende personfølsomme oplysninger til menighedsrådet, kan du gøre det via følgende link. Bemærk, at du skal bruge NemID under processen:

Send Sikker mail her

Formand og personalekontaktperson

Erik Toftegaard

Stavkærvej 88

eriktoftegaard@mail.dk

6597 2093

Næstformand

Jess Kolmos

Allerup Bygade 47

jesskolmos@dadlnet.dk

6598 1644

Kasserer

Vivi Hesel

Stavkærvej 172

v-hesel@hotmail.com

2180 3141

Kirkeværge

Hanne Ottosen

Thorup Bygade 7

heottosen@gmail.com

6597 2527

Suppleant

Marian Støttrup Jensen

Thorup Bygade 16

mail?

2462 6384

Suppleant

Hanne Birkerod Madsen

Klappen 5

hbm@hedensted-gruppen.dk

6595 8040