Kirkegårdspersonale

Graver i Fraugde, Allerup og Davinde
Charlotte Kroneder

Fraugde kirkegårdskontor
Fraugdevej 75
5220 Odense SØ 

Tlf: 6597 2658
Mobil: 6120 1889
Mail: fraugde.kgd@post.tele.dk

Gravermedhjælper i Fraugde, Allerup og Davinde

Heidi Schøsler-Pedersen