Påske i Fraugde, Allerup og Davinde kirker

Palmesøndag

Søndag d. 14. april 2019

kl. 14 i Davinde kirke

Minikonfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med familiegudstjeneste.

Skærtorsdag

Torsdag d. 18. april 2019

kl. 19 i Davinde kirke

Skærtorsdag handler det om nadveren, fordi Jesus, aftenen inden han blev korsfæstet, indstiftede nadveren.

Efter gudstjenesten er der tapas i sidefløjen.

Langfredag

Fredag d. 19. april 2019

kl. 11 i Fraugde kirke

Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver med Jesu lidelseshistorie fortalt gennem læsninger, salmer og orgelmusik.

Påskedag

Søndag d. 21. april 2019

kl. 9.30 i Allerup og

kl. 11 i Fraugde kirke

Påskedag er kirkens vigtigste helligdag. Vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde. 

2. påskedag

Mandag d. 22. april 2019

kl. 11 i Fraugde kirke

Salmesangsgudstjeneste omkring klaveret med vægt på udvalgte påskesalmer. Fortolkninger af påskesalmerne vil gøre det ud for prædikenen.

 

Fotos på denne side er lånt hos http://arslonga.dk/kristne_hoejtider.htm, hvor man kan læse om årets kristne højtider. 

Gudstjenester

BegivenhedDato

Højmesse m. efterfølgende foredrag, Allerup kirke og forsamlingshus v/ SP

  foregår i: Allerup kirke

22. sep 10:30
11:30
22. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste, Fraugde kirke v/ AS

  foregår i: Fraugde kirke

29. sep 10:00
11:00
29. sep 10:00 -
11:00

Fyraftensgudstjeneste m. Hans Henriksen, Davinde kirke v/ SP

  foregår i: Davinde kirke

1. okt 17:00
18:00
1. okt 17:00 -
18:00

Højmesse, Allerup kirke v/ AS

  foregår i: Allerup kirke

6. okt 09:30
10:30
6. okt 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

  foregår i: Fraugde kirke

6. okt 11:00
12:00
6. okt 11:00 -
12:00

Højmesse, Davinde kirke v/ SP

  foregår i: Davinde kirke

13. okt 09:30
10:30
13. okt 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ SP

  foregår i: Fraugde kirke

13. okt 11:00
12:00
13. okt 11:00 -
12:00

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

  foregår i: Fraugde kirke

20. okt 11:00
12:00
20. okt 11:00 -
12:00

Højmesse og foredrag, Davinde kirke v/ SP og Johan Fynbo

  foregår i: Davinde kirke

27. okt 09:30
10:30
27. okt 09:30 -
10:30

Allehelgensgudstjeneste, Allerup kirke v/ SP

  foregår i: Allerup kirke

3. nov 15:30
16:30
3. nov 15:30 -
16:30

AS: Anne Sophie Bredmose Jakobsen

SP: Signe Paludan