Påske i Fraugde, Allerup og Davinde kirker

Palmesøndag

Søndag d. 14. april 2019

kl. 14 i Davinde kirke

Minikonfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med familiegudstjeneste.

Skærtorsdag

Torsdag d. 18. april 2019

kl. 19 i Davinde kirke

Skærtorsdag handler det om nadveren, fordi Jesus, aftenen inden han blev korsfæstet, indstiftede nadveren.

Efter gudstjenesten er der tapas i sidefløjen.

Langfredag

Fredag d. 19. april 2019

kl. 11 i Fraugde kirke

Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver med Jesu lidelseshistorie fortalt gennem læsninger, salmer og orgelmusik.

Påskedag

Søndag d. 21. april 2019

kl. 9.30 i Allerup og

kl. 11 i Fraugde kirke

Påskedag er kirkens vigtigste helligdag. Vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde. 

2. påskedag

Mandag d. 22. april 2019

kl. 11 i Fraugde kirke

Salmesangsgudstjeneste omkring klaveret med vægt på udvalgte påskesalmer. Fortolkninger af påskesalmerne vil gøre det ud for prædikenen.

 

Fotos på denne side er lånt hos http://arslonga.dk/kristne_hoejtider.htm, hvor man kan læse om årets kristne højtider. 

Gudstjenester

BegivenhedDato

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

  foregår i: Fraugde kirke

17. nov 11:00
12:00
17. nov 11:00 -
12:00

Højmesse og foredrag, Davinde kirke v/ AS og Karsten Nissen

  foregår i: Davinde kirke

17. nov 14:00
15:00
17. nov 14:00 -
15:00

Højmesse, Allerup kirke v/ AS

  foregår i: Allerup kirke

24. nov 09:30
10:30
24. nov 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

  foregår i: Fraugde kirke

24. nov 11:00
12:00
24. nov 11:00 -
12:00

Højmesse, Fraugde kirke v/ SP

  foregår i: Fraugde kirke

1. dec 11:00
12:00
1. dec 11:00 -
12:00

Familiegudstjeneste, Fraugde kirke v/ SP

  foregår i: Allerup kirke

1. dec 14:00
15:00
1. dec 14:00 -
15:00

Fyraftensgudstjeneste, Davinde kirke v/ AS

  foregår i: Davinde kirke

3. dec 17:00
18:00
3. dec 17:00 -
18:00

Højmesse, Allerup kirke v/ AS

  foregår i: Allerup kirke

8. dec 09:30
10:30
8. dec 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

  foregår i: Fraugde kirke

8. dec 11:00
12:00
8. dec 11:00 -
12:00

Højmesse, De ni læsninger, Davinde kirke v/ SP

  foregår i: Davinde kirke

15. dec 14:00
15:00
15. dec 14:00 -
15:00

AS: Anne Sophie Bredmose Jakobsen

SP: Signe Paludan