Påske i Fraugde, Allerup og Davinde kirker

Palmesøndag

Søndag d. 14. april 2019

kl. 14 i Davinde kirke

Minikonfirmandforløbet for Tingkærskolens 3. årgang afsluttes med familiegudstjeneste.

Skærtorsdag

Torsdag d. 18. april 2019

kl. 19 i Davinde kirke

Skærtorsdag handler det om nadveren, fordi Jesus, aftenen inden han blev korsfæstet, indstiftede nadveren.

Efter gudstjenesten er der tapas i sidefløjen.

Langfredag

Fredag d. 19. april 2019

kl. 11 i Fraugde kirke

Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og nadver med Jesu lidelseshistorie fortalt gennem læsninger, salmer og orgelmusik.

Påskedag

Søndag d. 21. april 2019

kl. 9.30 i Allerup og

kl. 11 i Fraugde kirke

Påskedag er kirkens vigtigste helligdag. Vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde. 

2. påskedag

Mandag d. 22. april 2019

kl. 11 i Fraugde kirke

Salmesangsgudstjeneste omkring klaveret med vægt på udvalgte påskesalmer. Fortolkninger af påskesalmerne vil gøre det ud for prædikenen.

 

Fotos på denne side er lånt hos http://arslonga.dk/kristne_hoejtider.htm, hvor man kan læse om årets kristne højtider. 

Gudstjenester

BegivenhedDato

Højmesse, Allerup kirke v/ MH

  foregår i: Allerup kirke

26. maj 09:30
10:30
26. maj 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ MH

  foregår i: Fraugde kirke

26. maj 11:00
12:00
26. maj 11:00 -
12:00

Højmesse, Kr. Himmelfart, Fraugde kirke v/ SP

 

30. maj 11:00
12:00
30. maj 11:00 -
12:00

Højmesse, Fraugde kirke v/ MH

  foregår i: Fraugde kirke

2. jun 11:00
12:00
2. jun 11:00 -
12:00

Højmesse, Pinsedag, Allerup kirke v/ SP

  foregår i: Allerup kirke

9. jun 09:30
10:30
9. jun 09:30 -
10:30

Højmesse, Pinsedag, Fraugde kirke v/ SP

  foregår i: Fraugde kirke

9. jun 11:00
12:00
9. jun 11:00 -
12:00

Friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag, Sanderumgaard v/ alle præster

 

10. jun 11:00
12:00
10. jun 11:00 -
12:00

Sommermøde, Allerup præstegårdshave v/ SP og Tine Lindhardt

  foregår i: Allerup kirke

16. jun 14:00
16:00
16. jun 14:00 -
16:00

Højmesse, Fraugde kirke v/ MH

  foregår i: Fraugde kirke

23. jun 11:00
12:00
23. jun 11:00 -
12:00

Højmesse, Fraugde kirke v/ SP

  foregår i: Fraugde kirke

30. jun 11:00
12:00
30. jun 11:00 -
12:00

SP: Signe Paludan

MH: Merete Holck