Julens gudstjenester 2020

Den 23. december 2020 om aftenen blev det kirkerne meddelt, at Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper anbefaler, at gudstjenester frem til den 3. januar 2021 aflyses.

Den opfordring vælger vi at følge i Fraugde, Allerup og Davinde Kirker.

Sig det gerne videre til venner og bekendte, der skulle have deltaget i julens gudstjenester. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Gudstjeneste Juleaftensdag 2020 i Fraugde Kirke

Præst Uffe Kærup og præst Matias Kærup
Organist Martin Aaskilde
Kirkesanger Kaj Wegner