For børn og unge

På siderne her finder du information om babysalmesang og om juniorkonfirmander, der er et tilbud til børn i 3. klasse.

For mere information kontakt:
Sognepræst Anne Sophie B.Simonsen
Mail: asos@km.dk
eller Tlf.: 6597 2160

eller

Sognepræst Signe Paludan
Mail: spaludan@mail.dk
eller Tlf.: 6595 8061