Fraugde, Allerup og Davinde kirker

Morgensang i Fraugde

Fredag den 20.04. og den 18.05.2018 kl. 9:30 i Fraugde sognegård

 

Vi synger så taget letter!

en god start på dagen - for det er det, når vi starter med at synge alle vores elskede sange og salmer, lige som I ønsker det. Sang giver varme og lys til sindet trods vintermørket - man bliver ‘glad i låget’.

Bagefter hygger vi med kaffe og rundstykker under snak og måske en god historie. Kom og vær med i Fraugde sognegård den anden fredag i hver måned kl. 9:30.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt!

-----

 

Organist Kirsten Hegner fortæller om fællessang, at oplevelsen af fællesskab ved at synge sammen er en ældgammel erfaring! Den kunne gøre det muligt at overvinde meget store udfordringer sammen, f.eks. bange soldater på vej til slagmarken eller meget hårde, tunge arbejdsopgaver i landbruget og andre steder ('Pramdragerne' ).

Politiske buskaber kan også formidles ved fællessang. Tænk bare på  ungdomsoprøret i 60'erne med sange om 'love' og 'peace' og før det arbejdersangene om 'lighed og broderskab'.

I Sønderjylland har man sunget rigtig meget om båndet til fædrelandet! I hele landet dyrkede man under 2. verdenskrig Alsang. Det gav styrke til at udholde besættelsen og var et folkeligt, fredeligt oprør mod den forhadte besættelsesmagt.

Før bogtrykkerkunsten måtte man kunne alle tekster udenad! Én sang for, alle gentog, så det var vekselsang. Også i kirkerne, men det var nu en liturg og et kor. Først efter Martin Luther og reformationen fik vi fællessang for menigheden i kirkerne!

Nu har vi heldigvis trykte sangbøger og salmebøger! Det er rigtig godt, for det betyder, at vi alle har  fri adgang til skatkammeret af nye og gamle sang- og salmeperler!

Gudstjenester

BegivenhedDato

Konfirmation, Davinde kirke v/ SP (Tingkærskolen)

 

22. apr 09:00
10:00
22. apr 09:00 -
10:00

Konfirmation, Fraugde kirke v/ AS (Tingkærskolen)

 

22. apr 10:00
11:00
22. apr 10:00 -
11:00

Konfirmation, Allerup kirke v/ SP (Tingkærskolen)

 

22. apr 11:00
12:00
22. apr 11:00 -
12:00

Konfirmation, Fraugde kirke v/ Jonas Weisenberg (Nørrebjergskolen)

 

27. apr 10:00
11:00
27. apr 10:00 -
11:00

Store bededag, højmesse, Davinde kirke v/ AS

 

27. apr 14:00
15:00
27. apr 14:00 -
15:00

Højmesse, Allerup kirke v/ AS

 

29. apr 09:30
10:30
29. apr 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

 

29. apr 11:00
12:00
29. apr 11:00 -
12:00

Ro til tro, Fraugde kirke v/ AS

 

2. maj 19:30
20:30
2. maj 19:30 -
20:30

Højmesse, Davinde kirke v/ AS

 

6. maj 09:30
10:30
6. maj 09:30 -
10:30

Højmesse, Fraugde kirke v/ AS

 

6. maj 11:00
12:00
6. maj 11:00 -
12:00

AS: Anne Sophie Bredmose Jakobsen

SP: Signe Paludan